Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

7.

Wykorzystując tożsamość oszczędności i inwestycji, wymień trzy możliwe reakcje gospodarki na wzrost deficytu budżetowego.

8.

Jak wzrost deficytu budżetowego wpływa na inwestycje sektora prywatnego w kapitał rzeczowy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

9.

W jakich warunkach większy deficyt budżetowy doprowadzi do deficytu handlowego?

10.

Czym jest równoważność ricardiańska?

11.

Co wspólnego mają równoważność ricardiańska i koncepcja racjonalności podmiotów ekonomicznych?

12.

W jaki sposób polityka fiskalna może stymulować wzrost gospodarczy?

13.

Wymień przykłady działań z zakresu polityki fiskalnej mających na celu zwiększenie akumulacji kapitału ludzkiego w społeczeństwie.

14.

Wymień przykłady działań z zakresu polityki fiskalnej mających na celu ulepszenie technologii, z których gospodarka będzie korzystała w przyszłości.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.