Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

15.

Załóżmy, że nie występuje dyskrecjonalny (uznaniowy) wzrost wydatków rządowych. Wyjaśnij, w jaki sposób poprawiająca się koniunktura gospodarcza wpływa na wynik budżetu państwa, a co za tym idzie – na inwestycje i bilans handlowy.

16.

Wyjaśnij, w jaki sposób mniejsze inwestycje krajowe, które występują z powodu deficytu budżetowego, wpłyną na przyszły wzrost gospodarczy.

17.

W najnowszej historii Stanów Zjednoczonych kilka razy doszło do zamknięcia rządu. Wyjaśnij, w jaki sposób takie wydarzenie wpływa na zmienne występujące w równaniu przedstawiającym tożsamość inwestycji i oszczędności. Czy zamknięcie rządu może wpłynąć na deficyt budżetu państwa?

18.

Wyjaśnij, w jaki sposób przejście od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej może wpłynąć na kurs walutowy.

19.

Opisz, jak plan zmniejszenia deficytu budżetowego może wpłynąć na studenta, młodego pracownika i rodzinę o średnich dochodach.

20.

Wyjaśnij, czy zgadzasz się z założeniem równoważności ricardiańskiej, zgodnie z którym racjonalni ludzie rozumują tak: „Cóż, wyższy deficyt budżetowy (nadwyżka budżetowa) oznacza, że w przyszłości będę po prostu płacił więcej (mniej) podatków na pokrycie zadłużenia państwa, więc już teraz zacznę oszczędzać (wydawać) pieniądze”. Uzasadnij swoją odpowiedź.

21.

Wyjaśnij, dlaczego rząd może preferować zachęty inwestycyjne w obszarze B+R kierowane do prywatnych przedsiębiorstw, zamiast wydawać środki publiczne bezpośrednio na te cele.

22.

W jakich warunkach wypieranie nie hamuje długookresowego wzrostu gospodarczego? W jakich warunkach wypieranie spowalnia długookresowy wzrost gospodarczy?

23.

Co musi się stać, aby państwo mogło prowadzić politykę deficytu budżetowego przy całkowitym braku zjawiska wypierania?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.