Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

24.

Pokaż na wykresie, w jaki sposób deficyt budżetowy powoduje deficyt handlowy. (Wskazówka: Zacznij od analizy tego, co stanie się z kursem walutowym, gdy cudzoziemcy będą finansować większy dług publiczny).

25.

Pokaż na wykresie, w jaki sposób utrzymujący się deficyt budżetowy spowalnia tempo wzrostu gospodarczego.

26.

Załóżmy, że nowy rząd niepodległej już Tanzanii zatrudnił cię w 1964 r. Parlament Tanzanii, wolnej od rządów brytyjskich, zdecydował, że rocznie będzie wydawać 10 mln szylingów na szkoły, drogi i ochronę zdrowia. Szacujesz, że podatki netto wynoszą 8 mln szylingów rocznie. Rząd sfinansuje deficyt budżetowy, sprzedając 10-letnie obligacje skarbowe oprocentowane według stopy 12% rocznie. Parlament musi co roku dodawać odsetki od wyemitowanych obligacji do wydatków budżetowych. Załóżmy, że parlament nakłada dodatkowe podatki, aby sfinansować wzrost wydatków z tytułu odsetek, więc różnica między wydatkami państwa a dochodami podatkowymi wynosi zawsze 2 mln. Przyjmując, że budżet na szkoły, drogi i ochronę zdrowia nie ulegnie zmianie, oblicz wartość skumulowanego długu za 10 lat.

27.

Zilustruj koncepcję ekwiwalencji ricardiańskiej za pomocą wykresu przedstawiającego popyt na kapitał finansowy i jego podaż.

28.

Podczas globalnego kryzysu finansowego niektórzy ekonomiści argumentowali, że stopy procentowe nie zmienią się w konsekwencji deficytu budżetowego, tak jak to jest standardowo prezentowane na wykresie popytu i podaży kapitału finansowego. Miało się tak stać ze względu na fakt, iż rząd zaczął inwestować, podczas gdy prywatne przedsiębiorstwa tego nie robiły. Korzystając z wykresu, wyjaśnij, w jaki sposób inwestycje publiczne równoważyły niedobór popytu.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.