Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

3.1 Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami

 • Wynik doświadczenia Younga z dwiema szczelinami był przesądzającym dowodem na falową naturę światła.
 • Obraz interferencyjny powstaje poprzez superpozycję fal pochodzących z dwóch szczelin.

3.2 Matematyczny opis interferencji

 • W przypadku interferencji światła pochodzącego z dwóch szczelin konstruktywna interferencja zachodzi, gdy d sin θ = m λ d sin θ = m λ d\sin\theta=m\lambda (dla m=0±1±2±3m=0±1±2±3 m = 0, \prefop{\pm} 1, \prefop{\pm} 2, \prefop{\pm} 3, \dots), gdzie d d d jest odległością pomiędzy szczelinami, θ θ \theta jest kątem względem kierunku prostopadłego do płaszczyzny szczelin, natomiast m m m określa rząd jasnych prążków interferencyjnych.
 • Destruktywna interferencja zachodzi, gdy d sin θ = m + 1 2 λ d sin θ = m + 1 2 λ d\sin\theta=(m+1/2)\lambda , gdzie m=0±1±2±3m=0±1±2±3 m = 0, \prefop{\pm} 1, \prefop{\pm} 2, \prefop{\pm} 3, \dots

3.3 Interferencja na wielu szczelinach

 • Wynikiem interferencji na wielu szczelinach ( N > 2 N > 2 N>2 ) są zarówno maksima podstawowe, jak i maksima poboczne.
 • Gdy zwiększa się liczbę szczelin, zwiększa się natężenie maksimów podstawowych, przy jednoczesnym zmniejszaniu się ich szerokości.

3.4 Interferencja w cienkich warstwach

 • Gdy światło ulega odbiciu od ośrodka, którego współczynnik załamania jest większy niż współczynnik załamania ośrodka, z którego światło pada na granicę ośrodków, to zachodzi przesunięcie w fazie o 180 ° 180 ° \ang{180} , czyli o π π \pi radianów (co odpowiada zmianie drogi optycznej o λ 2 λ 2 \lambda / 2 ).
 • Interferencja w cienkich warstwach zachodzi przy nakładaniu się promieni światła odbitych od górnej oraz od dolnej powierzchni cienkiej warstwy. Poza występującą tu różnicą dróg geometrycznych (uwzględniającą współczynnik załamania w danym ośrodku) dla obu tych promieni może również wystąpić zmiana fazy podczas odbicia na granicy ośrodków.

3.5 Interferometr Michelsona

 • Gdy zwierciadło w jednym ramieniu interferometru przemieści się o odcinek λ 2 λ 2 \lambda / 2 , to każdy prążek w obrazie interferencyjnym przesunie się na miejsce poprzednio zajmowane przez sąsiedni prążek.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.