Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Obraz Słońca.
Ilustracja 10.1 Źródłem energii Słońca jest synteza jądrowa w jego rdzeniu. We wnętrzu Słońca około 10381038 10^{38} protonów na sekundę łączonych jest w jądra helu w temperaturze około 14mlnK14mlnK \SI{14}{\mln\kelvin}. Proces ten uwalnia energię w postaci fotonów, neutrin i innych cząstek. Źródło: modyfikacja pracy konsorcjum SOHO EIT, ESA, NASA

W tym rozdziale zajmiemy się składem i właściwościami jądra atomowego. Jądro znajduje się w środku atomu i składa się z protonów i neutronów. Głębokie zrozumienie fizyki jądrowej umożliwia rozwój wielu ważnych technologii, w tym urządzeń do datowania skał, badania topografii galaktyki Drogi Mlecznej i wytwarzania energii elektrycznej.

Słońce jest głównym źródłem energii w Układzie Słonecznym. Średnica Słońca równa jest około 109 średnicom Ziemi, a jego masa stanowi więcej niż 99%99% \SI{99}{\percent} całkowitej masy Układu Słonecznego. Słońce świeci dzięki syntezie helu z jąder wodoru – protonów – zachodzącej głęboko w jego wnętrzu. Po wyczerpaniu tego paliwa Słońce będzie spalać hel, a później inne jądra. Synteza jądrowa w Słońcu jest omawiana pod koniec tego rozdziału. Tymczasem zajmiemy się właściwościami jąder atomowych, które decydują o wszystkich procesach zachodzących w jądrze, w tym o syntezie jądrowej.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.