Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

10.1 Siła elektromotoryczna

1.

Jaki wpływ będzie miał opór wewnętrzny akumulatora na energię wykorzystywaną do jego naładowania?

2.

Akumulator o oporze wewnętrznym r r oraz SEM równej 10 ⁢⁢ V 10⁢⁢V połączono z rezystorem obciążenia R = r R=r. W miarę starzenia się akumulatora opór wewnętrzny wzrósł trzykrotnie. O ile zmniejszyło się natężenie prądu płynącego przez opornik obciążenia?

3.

Pokaż, że moc rozpraszana przez opornik obciążenia jest maksymalna, gdy jego opór równa się oporowi wewnętrznemu baterii.

10.2 Oporniki połączone szeregowo i równolegle

4.

Na końcach otwartego przełącznika występuje różnica potencjałów. Jaka moc jest rozpraszana przez otwarty przełącznik?

5.

Obrażenia zależą od natężenia prądu przepływającego przez organizm. Jeśli porazi cię prąd płynący przez element grzewczy tostera, to lepiej, żebyś był połączony szeregowo czy równolegle z oporem urządzenia? Wyjaśnij.

6.

Załóżmy, że wykonujesz ćwiczenie laboratoryjne z fizyki wymagające umieszczenia opornika w obwodzie. Jednak wszystkie dostępne oporniki mają opór większy od poszukiwanego. W jaki sposób próbowałbyś połączyć dostępne oporniki, aby uzyskać żądaną wartość?

7.

Niektóre żarówki mają trzy ustawienia mocy (nie wliczając zera) uzyskane z wielu włókien, które są niezależnie włączane i połączone równolegle. Jaka jest minimalna liczba włókien potrzebnych do uzyskania trzech wymaganych ustawień zasilania?

10.3 Prawa Kirchhoffa

8.

Czy natężenia wszystkich prądów wchodzących do węzła na rysunku poniżej mogą być dodatnie? Wyjaśnij.

Rysunek przedstawia węzeł z trzema przychodzącymi gałęziami prądowymi.
9.

Rozważ obwód pokazany poniżej. Czy jego analiza wymaga stosowania praw Kirchhoffa, czy też wystarczy go uprościć? Jeśli jest to obwód składający się z połączeń szeregowych i równoległych, to jaki jest jego opór równoważny?

Rysunek przedstawia obwód z dodatnim zaciskiem źródła napięcia V połączonym do trzech równoległych odgałęzień. Pierwsze ma opornik R ze znakiem 2 połączony równolegle z odgałęzieniami R ze znakiem 4 i R ze znakiem 3 szeregowo z R ze znakiem 5. Drugie odgałęzienie ma opornik R ze znakiem 1 a trzecie odgałęzienie ma opornik R ze znakiem 6.
10.

Czy źródła napięcia w obwodzie zawsze dostarczają energię do obwodu, czy też mogą one energię dostarczaną do obwodu pochłaniać? Podaj przykład.

11.

Jakie są zalety i wady szeregowego łączenia źródeł napięcia? A jakie równoległego?

12.

Ciągniki siodłowe wykorzystują cztery duże akumulatory 12⁢⁢V12⁢⁢V. Układ rozrusznika wymaga 24⁢⁢V24⁢⁢V, podczas gdy pozostałe podzespoły elektryczne pojazdu wykorzystują 12⁢⁢V12⁢⁢V. Jak powinny być połączone cztery akumulatory, aby wytworzyć 24⁢⁢V24⁢⁢V, a jak, aby wytworzyć 12⁢⁢V12⁢⁢V? Dlaczego 24⁢⁢V24⁢⁢V są lepsze niż 12⁢⁢V12⁢⁢V do uruchomienia silnika ciężarówki (bardzo obciążonej)?

10.4 Elektryczne przyrządy pomiarowe

13.

Co by się stało, gdybyś do badanego elementu podłączył woltomierz szeregowo?

14.

Jaka jest zasada działania omomierza podczas pomiaru oporu opornika?

15.

Dlaczego nie wolno podłączać amperomierza bezpośrednio do źródła napięcia w taki sposób, jak pokazano poniżej?

Rysunek przedstawia dodatni biegun baterii z emf epsilon i opornikiem wewnętrznym r połączonym z amperomierzem.

10.5 Obwody RC

16.

Bateria, przełącznik, kondensator i lampa są połączone szeregowo. Opisz, co dzieje się z lampą, gdy przełącznik jest zamknięty.

17.

Podczas dokonywania pomiaru EKG ważne jest, aby mierzyć zmiany napięcia w małych odstępach czasu. Czas ten określa stała czasowa obwodu RC – nie są możliwe pomiary częstsze. W jaki sposób należy zmieniać R R i C C w obwodzie, aby umożliwić pomiary w określonych odstępach czasu?

10.6 Instalacja elektryczna w domu i bezpieczeństwo elektryczne

18.

Dlaczego zwarcie nie jest niezbędne do powstania zagrożenia porażeniem?

19.

Nie zaleca się dotykania przełączników elektrycznych mokrymi rękami – najpierw powinny one zostać wysuszone. Nie zaleca się również gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych wodą. Dlaczego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.