Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Pytania

1.1 Zakres stosowalności praw fizyki

1.

Czym jest fizyka?

2.

Niektórzy mówią, że fizyka to „poszukiwanie prostoty”. Jak myślisz, dlaczego taki opis może być uzasadniony?

3.

Jeżeli dwie różne teorie opisują doświadczenie w tak samo dobry sposób, to czy jedna z nich może być uznana za bardziej prawidłową niż druga (zakładając, że obie z nich są zgodne z zasadami logiki)?

4.

Co decyduje o tym, czy teoria może być uznana za prawidłową?

5.

Aby teoria mogła być uznana za prawidłową, spełnione muszą zostać pewne kryteria. Czy kryteria te będą tak samo surowe, jeżeli w efekcie przeprowadzonego doświadczenia uzyskamy wynik oczekiwany i nieoczekiwany?

6.

Czy model musi być uniwersalny, czy też może odnosić się do ograniczonej liczby sytuacji? Czy takie same wymagania dotyczą teorii lub zasady fizycznej?

1.2 Układy jednostek miar

7.

Wymień zalety systemów metrycznych.

8.

Jakie są podstawowe jednostki długości, masy i czasu w układzie SI?

9.

Odpowiedz na następujące pytania.

 1. Jaka jest różnica między jednostką podstawową a jednostką pochodną?
 2. Jaka jest różnica między wielkością podstawową a wielkością pochodną?
 3. Jaka jest różnica między jednostką podstawową a wielkością podstawową?
10.

Aby zdecydować, który z przedrostków najlepiej zastosować w każdym podpunkcie, zajrzyj do Tabeli 1.1 i do Tabeli 1.3.

 1. Chcesz stworzyć tabelę zawierającą odległości Słońca od każdej z planet znajdujących się w Układzie Słonecznym.
 2. Chcesz porównać rozmiary najczęściej spotykanych wirusów, aby móc zaprojektować filtr, który będzie je zatrzymywał.
 3. Chcesz stworzyć listę zawierającą średnice wszystkich pierwiastków układu okresowego.
 4. Chcesz stworzyć listę odległości Ziemi od wszystkich gwiazd, do których dotarł sygnał radiowy wysłany z Ziemi 10 lat temu.

1.6 Cyfry znaczące

11.

Opisz następujące związki.

 1. Opisz związek między precyzją i niepewnością pomiaru.
 2. Opisz związek między dokładnością a błędem pomiaru.

1.7 Rozwiązywanie zadań z zakresu fizyki

12.

Jakie informacje są potrzebne, aby stwierdzić za pomocą których wzorów można znaleźć rozwiązanie problemu?

13.

Co powinieneś zrobić kiedy uzyskasz już wynik obliczeń?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.