Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

31.

Wróć do Ilustracji 8.2. Załóżmy, że P0 to 10 zł, a P1 to 11 zł. Załóżmy też, że nowe przedsiębiorstwo próbuje wejść na rynek, sprzedając 4 tys. sztuk produktu. To nowe przedsiębiorstwo ma taką samą krzywą LAC jak operator zasiedziały już na rynku. Na podstawie wykresu oszacuj, jaki byłby koszt przeciętny produkcji w nowej firmie. Jeśli przedsiębiorstwo zasiedziałe będzie nadal wytwarzać 6 tys. sztuk, jaką wielkość produkcji oba podmioty dostarczą na rynek? Oszacuj, co stanie się z ceną rynkową w wyniku dostarczania produktów na rynek przez obie firmy. Ile w przybliżeniu zarobi każda z nich?

32.

Narysuj krzywe popytu, utargu krańcowego i kosztu krańcowego takie jak na Ilustracji 8.6. Określ wielkość produkcji, jaką monopol chce dostarczać, oraz cenę, jaką będzie pobierać. Załóżmy, że popyt na ten produkt gwałtownie wzrośnie. Narysuj nową krzywą popytu. Co dzieje się z utargiem krańcowym w wyniku wzrostu popytu? Co dzieje się z krzywą kosztu krańcowego? Zidentyfikuj nową ilość i cenę maksymalizującą zysk. Czy odpowiedź ma dla ciebie sens?

33.

Narysuj krzywe popytu, utargu krańcowego i kosztu krańcowego monopolisty. Zidentyfikuj poziom produkcji maksymalizujący jego zysk. Teraz pomyśl o nieco wyższym poziomie produkcji (powiedzmy Q0 + 1Q0 + 1). Czy zgodnie z wykresem istnieje jakiś konsument skłonny zapłacić więcej niż koszt krańcowy wzrostu produkcji? Jeśli tak, co to oznacza?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.