Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Załóżmy, że miasto, w którym mieszka Tomek, w związku ze skokowym wzrostem cen paliw silnikowych i energii elektrycznej podniosło cenę biletów autobusowych do 6 zł za podróż (podczas gdy cena kanapek pozostała na poziomie 12 zł, a jego budżet to wciąż 60 zł tygodniowo). Narysuj nową linię ograniczenia budżetowego Tomka. Co się stało z kosztem alternatywnym biletów autobusowych?

2.

Wróć do przykładu z Ilustracji 2.3. Załóżmy, że nastąpiła poprawa technologii, która umożliwia poprawę standardu opieki zdrowotnej przy tej samej ilości użytych zasobów. Jak wpłynęłoby to na krzywą możliwości produkcyjnych, a w szczególności na koszt alternatywny zapewnienia edukacji?

3.

Czy jakiś kraj może produkować w sposób, który stanowi alokację efektywną, ale jest nieefektywny pod względem produkcji?

4.

Jakie są podobieństwa między linią ograniczenia budżetowego konsumenta a krzywą możliwości produkcyjnych społeczeństwa, nie tylko te widoczne na wykresie, ale i interpretacyjne?

5.

Jednostki mogą nie działać w sposób racjonalny, wyrachowany, opisany przez ekonomiczny model podejmowania decyzji, uwzględniający użyteczność i koszty krańcowe, ale czy możesz wskazać sytuacje, w których zachowują się w przybliżeniu w ten właśnie sposób?

6.

Czy artykuł w gazecie wzywający do realizowania określonego wariantu polityki gospodarczej byłby przykładem stwierdzeń pozytywnych, czy normatywnych?

7.

Czy badanie naukowe dotyczące wpływu spożywania napojów bezalkoholowych na rozwój poznawczy dzieci miałoby charakter pozytywny, czy normatywny?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.