Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

8.

Wyjaśnij, dlaczego rzadkość zasobów wiąże się z koniecznością dokonywania wyborów.

9.

Wytłumacz, dlaczego poszczególne osoby dokonują wyborów, które są odzwierciedlone przez kombinacje dóbr leżące na linii ograniczenia budżetowego, a nie poniżej lub powyżej niej.

10.

Czym jest przewaga komparatywna?

11.

Co ilustruje krzywa możliwości produkcyjnych?

12.

Dlaczego krzywa możliwości produkcyjnych jest zwykle rysowana jako linia wypukła, a nie prosta?

13.

Wyjaśnij, dlaczego społeczeństwa nie mogą dokonać wyboru powyżej swojej krzywej możliwości produkcyjnych i nie powinny dokonywać wyboru poniżej tej krzywej.

14.

Co to są malejące przychody krańcowe?

15.

Czym jest efektywność produkcji, a czym efektywność alokacji?

16.

Jaka jest różnica między stwierdzeniem pozytywnym a normatywnym?

17.

Czy ekonomiczny model podejmowania decyzji ma stanowić dosłowny opis tego, w jaki sposób jednostki, przedsiębiorstwa i państwa faktycznie podejmują decyzje?

18.

Wskaż cztery możliwe argumenty, które zaprzeczą poglądowi, jakoby ludzie nie powinni zachowywać się w sposób opisany w tym rozdziale.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.