Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

19.

Załóżmy, że miasto, w którym mieszka Tomek, podnosi ceny biletów autobusowych z 3 do 6 zł, a jednocześnie cena kanapek zwiększa się z 12 do 24 zł za sztukę (czy wspomnieliśmy, że w rodzinnym mieście Tomka inflacja osiągnęła naprawdę zastraszający poziom?). Dlaczego koszt alternatywny biletów autobusowych pozostaje niezmieniony? Załóżmy, że tygodniowy budżet Tomka wzrasta z 60 do 120 zł. Jaki wpływ na jego ograniczenie budżetowe mają wszystkie trzy zmiany? Wyjaśnij.

20.

W czasie II wojny światowej niemieckie fabryki zostały zniszczone. Niemcy poniosły również wiele ofiar w ludziach, zarówno wśród żołnierzy, jak i cywilów. Jak wojna wpłynęła na krzywą możliwości produkcyjnych Niemiec?

21.

Oczywiste jest, że nieefektywność produkcyjna jest marnotrawstwem, ponieważ zasoby są wykorzystywane w sposób, który prowadzi do wytworzenia mniejszej ilości dóbr i usług, niż byłoby to możliwe. Dlaczego marnotrawstwem jest również nieefektywność alokacji?

22.

Jakie założenia dotyczące funkcjonowania gospodarki muszą być prawdziwe, aby mechanizm „niewidzialnej ręki rynku" działał? W jakim stopniu te założenia są aktualne w realnym świecie?

23.

Czy twoim zdaniem ekonomiści mają jakieś wyróżniające ich umiejętności lub wiedzę umożliwiającą formułowanie twierdzeń normatywnych? Innymi słowy, mają oni oczywiście doświadczenie w formułowaniu twierdzeń pozytywnych (tj. jakie będą konsekwencje określonych działań ), np. na temat skutków określonej polityki gospodarczej, ale czy mają specjalne kompetencje pozwalające ocenić, czy polityka ta powinna być realizowana, czy nie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.