Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Czy racjonalne oczekiwania oznaczają, że podmioty ekonomiczne kierują się swoimi doświadczeniami z przeszłości, podczas gdy oczekiwania adaptacyjne bazują na przewidywaniach formułowanych odnośnie przyszłości? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2.

Nowe prawo zobowiązuje rząd do prowadzenia polityki gospodarczej umożliwiającej osiągnięcie stopy bezrobocia na poziomie 0% poprzez zwiększanie popytu globalnego o wielkość konieczną do realizacji tego celu. Jak z perspektywy neoklasycznej taka polityka wpłynie na produkcję i ceny w krótkim i długim okresie? Zilustruj swoją odpowiedź na wykresie z modelem AD-AS. Wskazówka: Spójrz jeszcze raz na Ilustrację 8.8.

3.

Czy stwierdzenie, że teoria racjonalnych oczekiwań stanowi skrajną wersję ekonomii neoklasycznej, ma sens? Uzasadnij swoją odpowiedź.

4.

Spróbuj krótko podsumować założenia keynesowskiego i neoklasycznego modelu gospodarki.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.