Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

5.

Czy ekonomia neoklasyczna koncentruje się na krótkim, czy długim okresie? Uzasadnij swoją odpowiedź.

6.

Czy ekonomia neoklasyczna postrzega ceny i płace jako sztywne (lepkie), czy raczej giętkie? Uzasadnij swoją odpowiedź.

7.

Jaki kształt ma długookresowa krzywa podaży globalnej? Z czego wynika taki sposób jej wykreślania?

8.

Jaka jest różnica pomiędzy oczekiwaniami racjonalnymi a oczekiwaniami adaptacyjnymi?

9.

Ekonomista neoklasyczny i ekonomista keynesowski badają gospodarkę pewnego kraju. Wygląda na to, że wraz ze spadkiem popytu globalnego zaczyna on doświadczać łagodnej recesji. Który z tych dwóch badaczy prawdopodobnie opowie się za podjęciem przez rząd aktywnych działań w celu zwiększenia popytu globalnego? Dlaczego właśnie ten?

10.

Czy ekonomiści neoklasyczni koncentrują się w większym stopniu na długookresowym wzroście gospodarczym, czy na recesjach? Krótko uzasadnij swoją odpowiedź.

11.

Czy ekonomiści neoklasyczni koncentrują się w większym stopniu na bezrobociu cyklicznym, czy na inflacji? Krótko uzasadnij swoją odpowiedź.

12.

Czy ekonomiści neoklasyczni są skłonni tolerować nieco wyższą inflację, jeśli pozwala ona uzyskać większą produkcję? Krótko uzasadnij swoją odpowiedź.

13.

Jeśli krzywa podaży globalnej jest pionowa, jaką rolę odgrywa popyt globalny w określaniu wielkości produkcji i poziomu cen?

14.

Jaki kształt ma neoklasyczna długookresowa krzywa Phillipsa? Jakie założenia przyjęte przez ekonomistów uzasadniają taki kształt?

15.

Dlaczego zwolennicy modelu neoklasycznego sprzeciwiają się aktywnej polityce państwa polegającej na stymulowaniu popytu globalnego w czasie recesji, jeśli mogłoby to pomóc w osiągnięciu pełnego zatrudnienia? Uzasadnij swoją odpowiedź.

16.

Jeśli gospodarka cierpi z powodu wysokiej inflacji, czy ekonomista keynesowski opowiadałby się za polityką stabilizacyjną obejmującą wyższe podatki i wyższe stopy procentowe? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.