Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Które z poniższych zdarzeń mogą doprowadzić – zgodnie z założeniami modelu keynesowskiego – do recesji, a które do inflacji? W odpowiedzi wykorzystaj wykres modelu AD-AS.

 1. Znaczny wzrost wartości nieruchomości będących w posiadaniu gospodarstw domowych
 2. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w kraju będącym kluczowym partnerem handlowym
 3. Postęp techniczny powodujący wzrost opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 4. Wzrost stóp procentowych
 5. Znaczny spadek cen towarów importowanych do danego kraju
2.

Które z poniższych działań w ramach polityki gospodarczej są – zgodnie z modelem keynesowskim – remedium na wystąpienie recesji, a które właściwym narzędziem obniżania presji inflacyjnej? Wykorzystaj model AD-AS.

 1. Podwyżka podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. Gwałtowny wzrost wydatków na zbrojenia
 3. Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw
 4. Znaczący wzrost wydatków państwa na ochronę zdrowia
3.

Wykorzystując model AD-AS, wyjaśnij, jak powstaje luka inflacyjna, jeśli gospodarka w punkcie startu analizy znajduje się w równowadze takiej jak na Ilustracji 7.6.

4.

Załóżmy, że państwo obniża wydatki, aby zlikwidować deficyt budżetowy. Użyj modelu AD-AS, aby pokazać prawdopodobne konsekwencje takiego posunięcia dla poziomu produkcji i zatrudnienia. Wskazówka: wykorzystaj Ilustrację 7.6.

5.

Jak na krzywą Phillipsa wpłynąłby spadek cen energii?

6.

Czy ekonomia keynesowska wymaga, aby państwo kontrolowało poziom cen, płac lub stóp procentowych?

7.

Wymień trzy praktyczne problemy związane z realizacją rekomendacji formułowanych przez zwolenników keynesowskiego podejścia do modelu AD-AS.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.