Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

8.

Wymień kilka zdarzeń, które mimo że nie są bezpośrednio związane z polityką państwa, mogą spowodować zmianę popytu globalnego.

9.

Wymień kilka możliwych posunięć państwa, które przełożą się na zmianę popytu globalnego.

10.

Jaka jest – zgodnie z założeniami modelu keynesowskiego – główna przyczyna recesji: spadek popytu globalnego czy spadek podaży globalnej? Uzasadnij swoją odpowiedź.

11.

Dlaczego lepkie ceny i płace wzmacniają negatywny wpływ spadku popytu globalnego na poziom bezrobocia i skalę recesji?

12.

Wyjaśnij, co ekonomiści rozumieją przez termin „koszty zmienianych jadłospisów”.

13.

Jaką relację wymienną ilustruje krzywa Phillipsa?

14.

Czy spodziewasz się, że dane dotyczące długiego okresu potwierdzą istnienie trwałej, nachylonej ujemnie (w dół) krzywej Phillipsa?

15.

Jaki jest keynesowski sposób na wyjście z recesji? A jaki na inflację?

16.

W jaki sposób ekonomia keynesowska odnosiła się do zawodności rynku podczas Wielkiego Kryzysu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.