Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

17.

W raporcie The Conference Board pt. Global Economic Outlook (http://www.conference-board.org/data/globaloutlook.cfm) prognozowana stopa wzrostu gospodarczego Chin na lata 2015–2019 wynosi ok. 5,5% średniorocznie. International Business Times (http://www.ibtimes.com/us-exports-china-have-grown-294-over-past-decade-1338693) donosi, że Chiny są trzecim co do wielkości rynkiem eksportowym Stanów Zjednoczonych, a eksport z USA do Chin w latach 2003–2012 wzrósł o 294%. Wyjaśnij, jaki wpływ mają Chiny na gospodarkę USA.

18.

Jakie konsekwencje dla gospodarki amerykańskiej będzie miało osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Chinach? A co się stanie, jeśli dynamika wzrostu będzie się utrzymywać na niezmienionym poziomie?

19.

Czy założenie, zgodnie z którym płace są lepkie wyłącznie przy próbie ich obniżki, ma sens? Uzasadnij swoją odpowiedź.

20.

Załóżmy, że w gospodarce znajdującej się na poziomie potencjalnego PKB rośnie eksport. W jaki sposób produkcja przeznaczona na eksport może wzrosnąć w odpowiedzi na powiększający się popyt, biorąc pod uwagę to, że gospodarka jest już w stanie pełnego zatrudnienia?

21.

Czy uważasz, że krzywa Phillipsa również dziś jest użytecznym narzędziem analizy gospodarki? Uzasadnij swoją odpowiedź.

22.

Zajrzyj jeszcze raz do Raportu ekonomicznego Prezydenta Stanów Zjednoczonych omówionego w Ramce „Krok po kroku” pt. „Krzywa Phillipsa dla Stanów Zjednoczonych” w poprzednim podrozdziale. Jak według ciebie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniły się wydatki publiczne w USA?

23.

Wyjaśnij, jakie działania może podjąć państwo w celu przywrócenia rozmiarów popytu globalnego do poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie i jakie potencjalne przeszkody mogą napotkać politycy gospodarczy realizujący taką strategię.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.