Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Jeśli zagraniczni inwestorzy kupią więcej polskich akcji i obligacji, w jaki sposób zostanie to odzwierciedlone na rachunku obrotów bieżących?

2.

Jeśli deficyt handlowy Polski wzrośnie, jak wpłynie to na saldo rachunku obrotów bieżących?

3.

Określ, które z poniższych zdarzeń wiąże się z przepływem finansowym do gospodarki słowackiej, a które z odpływem finansowym z gospodarki słowackiej:

 1. Słowacja importuje usługi z Niemiec
 2. Słowacja eksportuje dobra do Czech
 3. Polscy inwestorzy osiągnęli dochody związane z wcześniejszymi inwestycjami finansowymi na Słowacji.
4.

W jaki sposób relacja eksportu danego kraju do jego PKB odzwierciedla stopień globalizacji?

5.

W pewnym momencie PKB Kanady wynosił 1800 mld dol., a eksport 542 mld dol. Jaka była wówczas relacja eksportu do globalnej produkcji Kanady?

6.

PKB Polski w 2020 r. wynosił 2 338 996 mln zł, natomiast saldo na rachunku obrotów bieżących osiągnęło poziom 57 451 mln zł. Oblicz relację salda na rachunku obrotów bieżących do PKB Polski.

7.

Dlaczego zmienność w czasie wartości salda bilansu handlowego i salda na rachunku obrotów bieżących jest tak zbliżona?

8.

Wskaż, które z poniższych zdarzeń wiąże się z przepływem środków finansowych do polskiej gospodarki, a które oznacza odpływ środki z Polski za granicę:

 1. eksport do Niemiec,
 2. dochody z dokonanych wcześniej polskich inwestycji na Słowacji,
 3. zagraniczna pomoc dla Turcji,
 4. ropa naftowa importowana z Federacji Rosyjskiej,
 5. francuscy inwestorzy kupujący nieruchomości w Polsce.
9.

Czym różni się dolna część Ilustracji 5.3, pokazująca międzynarodowe przepływ inwestycji i kapitału, od części górnej?

10.

Wyjaśnij związek pomiędzy deficytem lub nadwyżką na rachunku obrotów bieżących a przepływem środków finansowych.

11.

Wykorzystując tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji, wyjaśnij, w jaki sposób każde z następujących zdarzeń (ceteris paribus) spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie bilansu handlowego:

 1. Wolumen krajowych oszczędności zmniejsza się.
 2. Nadwyżka w sektorze finansów publicznych zamienia się w deficyt.
 3. Wartość krajowych inwestycji gwałtownie rośnie.
12.

Jeśli kraj ma nadwyżkę w sektorze finansów publicznych, to dlaczego formalny zapis salda sektora finansów publicznych (T - G) znajduje się po lewej stronie równania oszczędności i inwestycji?

13.

Co decyduje o rozmiarach deficytu w bilansie handlowym i na rachunku obrotów bieżących w danym kraju?

14.

Jeśli wzrastają inwestycje krajowe, a wielkość oszczędności prywatnych i publicznych się nie zmienia, to co stanie się z deficytem handlowym?

15.

Dlaczego recesja powoduje spadek deficytu handlowego?

16.

Zarówno polska gospodarka, jak i inne gospodarki UE przeżywają boom. Czy import i/lub eksport z Polski wzrośnie?

17.

Dla każdego z poniższych punktów wskaż, czy ten rodzaj wydatku uzasadnia – z punktu widzenia produktywności – powstanie deficytu budżetowego.

 1. Wzrost strumienia środków zasilających NFZ
 2. Zwiększone wydatki na edukację
 3. Zwiększone wydatki na program przezbrajania polskiej armii
 4. Zwiększone wydatki na lotniska i kontrolę ruchu lotniczego
18.

W jaki sposób wysokie deficyty handlowe zaszkodziły krajom Azji Południowo-Wschodniej w połowie lat 80. XX w.? (Przypomnijmy, że deficyty handlowe są tożsame z napływem kapitału finansowego z zagranicy).

19.

Opisz scenariusz, w którym nadwyżka handlowa jest korzystna dla gospodarki, oraz taki, w którym nadwyżka handlowa charakteryzuje gospodarkę znajdującą się w kiepskiej kondycji. Jaki kluczowy czynnik lub czynniki determinują wpływ salda bilansu handlowego na sytuację gospodarczą danego kraju?

20.

Stany Zjednoczone eksportują ok. 10% PKB, podczas gdy Polska ok. 50% swojego PKB. Zinterpretuj te dane.

21.

Wyjaśnij krótko, czy przedstawione poniżej uwarunkowania z większym prawdopodobieństwem prowadzą do wzrostu rozmiarów wymiany handlowej w gospodarce, czy też narastania nierównowagi bilansu handlowego.

 1. Liczba ludności danego kraju
 2. Znaczna dodatnia różnica pomiędzy krajową stopą oszczędności i inwestycji
 3. Liczni i zamożni sąsiedzi danego kraju
 4. Wyjątkowo wysoki deficyt sektora finansów publicznych
 5. Żywe tradycje protekcjonistycznego ustawodawstwa blokującego import
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.