Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

22.

Czy jeśli import przewyższa eksport, mamy do czynienia z deficytem handlowym, czy nadwyżką? A jeśli eksport przewyższy import?

23.

Jakie elementy wchodzą w skład rachunku obrotów bieżących?

24.

Czy w ciągu ostatnich 40 lat bilans handlowy Stanów Zjednoczonych notował zazwyczaj nadwyżkę, deficyt, czy też był zrównoważony?

25.

Czy nadwyżka handlowa oznacza napływ kapitału finansowego do gospodarki netto, czy analogiczny odpływ kapitału finansowego? A co z deficytem handlowym?

26.

Jak można określić prawą i lewą stronę równania tożsamości krajowych oszczędności i inwestycji?

27.

Jakie są główne elementy równania tożsamości krajowych oszczędności i inwestycji?

28.

W jakich warunkach deficyt handlowy może mieć korzystny wpływ na gospodarkę? A w jakich może być niekorzystny?

29.

Czy nadwyżka handlowa w automatyczny sposób przekłada się na wysokie tempo wzrostu gospodarczego?

30.

Jakie trzy najważniejsze czynniki określają relację eksportu danego kraju do jego PKB?

31.

Jaka jest różnica między deficytem w bilansie handlowym a rozmiarami wymiany handlowej?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.