Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

32.

Niekiedy przedstawiciele sektora publicznego, zarówno politycy, jak i urzędnicy, przekonują, że ich kraj powinien dążyć nie tylko do nadwyżki handlowej, ale również do korzystnego dla gospodarki napływu kapitału z zagranicy. Wyjaśnij, dlaczego taka sytuacja jest niemożliwa do urzeczywistnienia.

33.

Urzędnik wysokiego szczebla ogłasza wytyczne nowej polityki. Kraj chce zlikwidować deficyt handlowy, ale jednocześnie będzie zdecydowanie zachęcał zagraniczne firmy do inwestycji finansowych. Wyjaśnij, dlaczego takie stwierdzenie jest logicznie sprzeczne.

34.

Czy kraj, w którym relacja eksportu do PKB kształtuje się na poziomie zbliżonym do Polski (ok. 50%), jest twoim zdaniem bardziej narażony na globalne kryzysy finansowe w porównaniu z gospodarką, w której relacja eksportu do PKB jest bliska tej w USA (ok. 10%)?

35.

Czy twoim zdaniem skala międzynarodowych przepływów finansowych zwiększałaby się wraz z usuwaniem barier ograniczających handel pomiędzy krajami?

36.

Czy dla twojego kraju lepiej jest być międzynarodowym pożyczkodawcą, czy pożyczkobiorcą netto?

37.

Wiele osób uważa, że rozmiary deficytu handlowego wynikają z braku konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw, np. tych działających w przemyśle motoryzacyjnym. Wyjaśnij, dlaczego jest to nieprawda.

38.

Czy obserwując kraj z szybko rosnącą w krótkim okresie (na przestrzeni roku) nadwyżką handlową, uznasz, że gospodarka tego kraju znajduje się w recesji, czy raczej w okresie szybkiego wzrostu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

39.

Czasami politycy przekonują, że ich kraj powinien jednocześnie dążyć do uzyskania nadwyżki handlowej i stymulować napływ kapitału z zagranicy. Czy to jest w ogóle możliwe?

40.

Co jest ważniejsze: saldo na rachunku obrotów bieżących danego kraju czy tempo wzrostu jego PKB? Odpowiedź uzasadnij.

41.

Czy kraje, które notują wyższe rozmiary wymiany handlowej, z większym prawdopodobieństwem zanotują deficyt, czy też nadwyżkę w bilansie handlowym.? A może czynnik ten nie ma żadnego znaczenia dla salda bilansu handlowego?

42.

Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że deficyt salda bilansu handlowego i ujemne saldo na rachunku obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych są zjawiskiem niekorzystnym, jeśli występują w długim okresie. Czy zgadzasz się z takim poglądem? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.