Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

43.

W 2001 r. gospodarka Wielkiej Brytanii wyeksportowała dobra o wartości 192 mld funtów i usługi o wartości kolejnych 77 mld funtów. Import objął dobra o wartości 225 mld funtów i usługi o wartości 66 mld funtów. Dochody będące konsekwencją zaangażowania brytyjskich czynników produkcji za granicą wyniosły 140 mld funtów, podczas gdy wypłaty dochodów z tego samego tytułu na korzyść podmiotów zagranicznych osiągnęły wielkość 131 mld funtów. Transfery jednostronne brytyjskiego rządu na korzyść podmiotów zagranicznych równe były 23 mld funtów, podczas gdy różne agencje rządowe Wielkiej Brytanii otrzymały od reszty świata z tego samego tytułu (transfery unilateralne) płatności w wysokości 16 mld funtów.

 1. Oblicz deficyt handlowy Wielkiej Brytanii w 2001 r.
 2. Oblicz saldo rachunku obrotów bieżących w tym samym okresie.
 3. Objaśnij, dlaczego zdecydowałeś, że płatności z tytułu dochodów czynników produkcji i transferów rządowych są uwzględnione jako dodatnie lub ujemne pozycje w saldzie na rachunku obrotów bieżących Wielkiej Brytanii w 2001 r.
44.

Wyobraźmy sobie, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znajduje się w następującej sytuacji: deficyt sektora finansów publicznych wynosi 100 mld dol., całkowite prywatne oszczędności krajowe – 1500 mld dol., a całkowite krajowe inwestycje kapitałowe kształtują się na poziomie 1600 mld dol. Jakie będzie saldo rachunku obrotów bieżących zgodnie z równaniem tożsamości krajowych oszczędności i inwestycji? Jak zmieni się to saldo, jeśli inwestycje wzrosną o 50 mld dol., podczas gdy deficyt sektora finansów publicznych i poziom prywatnych oszczędności krajowych pozostaną takie same?

45.

Tabela 5.7 zawiera hipotetyczne dane dotyczące zmiennych makroekonomicznych trzech krajów reprezentowanych przez litery A, B i C (dane w miliardach jednostek walutowych). SH oznacza oszczędności gospodarstw domowych, T – dochody podatkowe, G – wydatki państwa, zaś I to inwestycje.

A B C
SH 700 500 600
T 00 500 500
G 600 350 650
I 800 400 450
Tabela 5.7 Zmienne makroekonomiczne
 1. Oblicz saldo bilansu handlowego i napływ netto oszczędności zagranicznych dla każdego kraju.
 2. Który z krajów notuje nadwyżkę, który deficyt, a który zrównoważone saldo bilansu handlowego?
 3. Oceń, które kraje pozostają pożyczkodawcami netto, a które pożyczkobiorcami netto na arenie międzynarodowej. Uzasadnij swoją opinię.
46.

Załóżmy, że w gospodarce niemieckiej budżet sektora finansów publicznych ma nadwyżkę w wysokości 1% PKB, oszczędności prywatne to 20% PKB, a inwestycje stanowią 18% PKB.

 1. Jakie jest saldo rachunku obrotów bieżących, biorąc pod uwagę równanie tożsamości krajowych oszczędności i inwestycji?
 2. Jak na saldo obrotów bieżących wpłynie obniżenie nadwyżki sektora finansów publicznych do zera?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.