Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Tabela 4.4 przedstawia ceny oraz ilość owoców, które typowy student kupował w latach 2001–2004. Oblicz łączną kwotę wydatków na taki koszyk zakupów. Ceny wyrażone są w umownych jednostkach pieniężnych (j.p.).

Pozycja Ilość (2001) Cena (2001) Kwota wydatków (2002) Cena (2002) Kwota wydatków (2003) Cena (2003) Kwota wydatków (2004) Cena (2004) Kwota wydatków
Jabłka (sztuki) 10 0,50 0,75 0,85 0,88
Banany (sztuki) 12 0,20 0,25 0,25 0,29
Winogrona (kilogramy) 2 0,65 0,70 0,90 0,95
Maliny (opakowania) 1 2,00 1,90 2,05 2,13
Razem
Tabela 4.4
2.

Skonstruuj wskaźnik poziomu cen dla „koszyka owoców” w każdym roku, używając 2003 r. jako bazowego.

3.

Oblicz stopę inflacji dla każdego roku w okresie 2001–2004, zakładając, że konsumenci wydają swoje dochody wyłącznie na owoce.

4.

Edyta mieszka w domu spokojnej starości, gdzie większość jej potrzeb jest zaspokojona bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków, niemniej pozwala sobie również na ekstra zakupy. Na podstawie koszyka dóbr z Tabeli 4.5 odpowiedz, o ile procent wzrosły koszty utrzymania Edyty między okresem 1 a okresem 2. Wszystkie kwoty w tabeli zostały przedstawione w umownych jednostkach pieniężnych (j.p.).

Pozycja Liczba Cena w okresie 1 Cena okresie 2
Prezenty dla wnucząt 12 50 60
Pizze w dostawie 24 15 16
Bluzki 6 60 50
Wakacyjne wycieczki 2 400 420
Tabela 4.5
5.

W Podrozdziale 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania? wprowadziliśmy szereg różnych miar inflacji. Której z nich najlepiej użyć, aby odnieść swoje wynagrodzenie do inflacji?

6.

Wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych CPI nie uwzględnia efektu substytucji ani zmiany jakości dóbr oraz wprowadzania do sprzedaży nowych towarów. Czy wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) i deflator PKB również podlegają tym ograniczeniom? Uzasadnij swoją odpowiedź.

7.

Wejdź na tę stronę, aby zapoznać się z kalkulatorem siły nabywczej na MeasuringWorth.com. Ile pieniędzy dziś potrzeba, aby kupić to, co w roku twojego urodzenia kosztowało jednego dolara?

8.

Jeśli inflacja nieoczekiwanie wzrośnie o 5 punktów procentowych w skali roku, to czy jednostka samorządu terytorialnego (JST), która niedawno pożyczyła pieniądze, aby zapłacić za budowę nowej drogi, zyska, czy straci?

9.

W jaki sposób wzrost inflacji powinien wpłynąć na oprocentowanie kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu?

10.

Kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową ma takie samo oprocentowanie przez cały okres kredytowania niezależnie od tego, czy jest zaciągany na 15, czy 30 lat. Natomiast w wypadku kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wysokość odsetek, jakie będzie płacił kredytobiorca, może się zmienić w ślad za zmianą rynkowych stóp procentowych. Jeśli inflacja nieoczekiwanie spadnie o 3 punkty procentowe, co może się stać z właścicielem domu z hipoteką o zmiennym oprocentowaniu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.