Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

11.

W jaki sposób ekonomiści wykorzystują koszyk dóbr i usług do pomiaru poziomu cen?

12.

Dlaczego ekonomiści do mierzenia poziomu cen używają wskaźników, a nie wartości towarów wyrażonej w jednostkach pieniężnych?

13.

Jaka jest różnica między poziomem cen a stopą inflacji?

14.

Wyjaśnij, dlaczego w sytuacji, gdy obliczamy stopę inflacji w oparciu o stały koszyk dóbr, pojawia się efekt substytucji.

15.

Wyjaśnij, dlaczego w sytuacji, gdy obliczamy stopę inflacji w oparciu o stały koszyk dóbr, pojawia się efekt poprawy jakości i wprowadzania na rynek nowych dóbr.

16.

W jakim przedziale kształtowała się inflacja CPI w Polsce i w USA w XXI w.?

17.

Biorąc pod uwagę drugą połowę XX w., wskaż, w jakim okresie stopa inflacji w USA była najwyższa, a w jakim najniższa.

18.

Co to jest deflacja?

19.

Wskaż kilka podmiotów, które na inflacji korzystają, i kilka takich, które tracą na tym zjawisku.

20.

Czym jest indeksacja?

21.

Wymień kilka możliwych obszarów stosowania indeksacji w sektorze prywatnym i publicznym.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.