Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

22.

Stopy inflacji, jak większość statystyk, są miarami niedoskonałymi. Czy potrafisz wskazać kilka powodów, dla których stopa inflacji cen owoców nie opisuje w ścisły sposób wzrostu cen tych dóbr?

23.

Biorąc pod uwagę deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), niektórzy ekonomiści twierdzą, że waloryzując wysokość świadczenia emerytalnego o inflację z wykorzystaniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), w istocie zwiększamy wartość emerytur, a nie rekompensujemy utratę ich realnej wartości wskutek inflacji. Spróbuj objaśnić ich sposób rozumowania. Czy zgadzasz się z takim poglądem?

24.

Dlaczego deflator PKB nie jest dokładną miarą inflacji w odniesieniu do gospodarstw domowych?

25.

Wyobraź sobie, że GUS, który oblicza stopę inflacji, aktualizował dotychczas podstawowy koszyk dóbr raz na dziesięć lat, ale teraz zdecydował się robić to raz na pięć lat. Jak ta zmiana wpłynie na siłę efektu substytucji i zmiany jakości dóbr oraz wprowadzania na rynek nowych produktów?

26.

Opisz dowolną sytuację mogącą wystąpić w sektorze publicznym lub prywatnym, w której wykorzystanie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) do przeliczenia wartości nominalnej na realną byłoby lepsze niż użycie deflatora PKB.

27.

Opisz dowolną sytuację mogącą wystąpić w sektorze publicznym lub prywatnym, w której wykorzystanie deflatora PKB do przeliczenia wartości nominalnej na realną byłoby lepsze niż użycie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

28.

Jak sądzisz, dlaczego amerykańskie doświadczenia z inflacją w ciągu ostatnich 50 lat były o wiele łagodniejsze niż w wielu innych krajach?

29.

Jeśli wynagrodzenia za pracę sukcesywnie rosną w tempie równym stopie inflacji, to dlaczego ludzie uważają, że inflacja negatywnie wpływa na ich dochody?

30.

Kto w gospodarce w największym stopniu korzysta na inflacji?

31.

Jeśli rząd, zaciągając pożyczki, zyskuje na niespodziewanej inflacji, to dlaczego decyduje się na oferowanie nabywcom indeksowanych obligacji, które ograniczają te korzyści?

32.

Czy uważasz, że doskonała indeksacja jest możliwa? Wyjaśnij swój sposób rozumowania.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.