Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

33.

Wskaźnik reprezentujący poziom cen rośnie z poziomu 110 do 115 w pierwszym roku, a następnie z poziomu 115 do 120 w kolejnym. Skoro wartość wskaźnika co roku wzrasta o tę samą wartość (5), to czy taka jest właśnie stopa inflacji w każdym z dwóch kolejnych lat? Wyjaśnij swój sposób rozumowania.

34.

Łączny koszt zakupu pewnego koszyka dóbr w Wielkiej Brytanii w ciągu czterech lat wynosi odpowiednio: rok 1 = 940 funtów, rok 2 = 970 funtów, rok 3 = 1000 funtów i rok 4 = 1070 funtów. Oblicz dwa wskaźniki cen, pierwszy - używając roku 1 jako bazowego (wartość wskaźnika w tym roku równa się 100), a drugi, używając roku 4 jako bazowego (tym razem wartość wskaźnika dla roku 4 równa się 100). Następnie oblicz roczną stopę inflacji, wykorzystując pierwszy zestaw wskaźników. Czy gdybyś użył drugiego zestawu wskaźników, otrzymałbyś inną stopę inflacji? Jeśli nie jesteś pewien swojej odpowiedzi, wykonaj obliczenia.

35.

Z dokładnością do 0,2 punktu procentowego określ przedział, w jakim znajdowała się stopa inflacji w USA i w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat. Narysuj wykresy, które to zobrazują.

36.

Wskaż, dla których z wymienionych niżej podmiotów nieoczekiwany wzrost stopy inflacji o 5 punktów procentowych jest korzystny, dla których niekorzystny, a dla których neutralny:

  1. Członek związku zawodowego z kontraktem płacowym uwzględniającym korektę kosztów utrzymania COLA,
  2. Osoba posiadająca duży zapas gotówki w skrytce depozytowej w banku,
  3. Bank pożyczający pieniądze na stały procent,
  4. Osoba, która właśnie usłyszała od swojego przełożonego, że przez kolejne 11 miesięcy na pewno nie otrzyma podwyżki.
37.

Rozalia wie, że gdy przejdzie na emeryturę za 16 lat, dostanie od swojej firmy jednorazową wypłatę w wysokości 80 tys. zł. Jaką siłę nabywczą, wyrażoną w dzisiejszych złotych, będzie miała ta kwota, jeśli w ciągu kolejnych 16 lat inflacja wyniesie 6% rocznie? Wskazówka: Zacznij od obliczenia skali wzrostu poziomu cen w ciągu kolejnych 16 lat.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.