Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

W pewnym kraju eksport wynosi 20 mld dol., wydatki państwa na dobra i usługi są równe 1000 mld dol., inwestycje przedsiębiorstw kształtują się na poziomie 50 mld dol., import wynosi 40 mld dol., a wydatki konsumpcyjne mają wartość 2000 mld dol. Ile wynosi PKB?

2.

Które z poniższych kategorii zostaną uwzględnione w PKB?

 1. Koszt pobytu w szpitalu
 2. Podwyższenie się średniej oczekiwanej długości życia
 3. Opieka nad dzieckiem świadczona przez żłobek
 4. Opieka nad dzieckiem zapewniana przez babcię
 5. Sprzedaż używanych samochodów
 6. Sprzedaż nowych samochodów
 7. Większa różnorodność serów dostępnych w supermarketach
 8. Żelazo, z którego wytwarza się stal służącą do wyprodukowania lodówki kupionej przez konsumenta
3.

Na podstawie danych z Tabeli 1.5 określ, jaka część wzrostu nominalnego PKB w latach 1980–1990 wynikała ze wzrostu realnego PKB, a jaka ze wzrostu cen (inflacji).

4.

Spójrz na Ilustrację 1.10 bez patrzenia na Tabelę 1.7. Jeśli zdefiniujemy recesję jako znaczny spadek produkcji krajowej, to czy oprócz recesji z lat 2008–2009 możesz wskazać jeszcze inne recesje, które wystąpiły po 1960 r.? (Odpowiedź wymaga wykorzystania własnej intuicji).

5.

Wykorzystując dane przedstawione w Tabeli 1.7, powiedz, jak często zdarzały się recesje od zakończenia II wojny światowej (tj. od 1945 r.).

6.

Jak długo, zgodnie z Tabelą 1.7, trwała przeciętna recesja od zakończenia II wojny światowej?

7.

Jak długo, zgodnie z Tabelą 1.7, trwała przeciętna faza ekspansja od zakończenia II wojny światowej?

8.

Czy jest możliwy wzrost poziomu PKB przy jednoczesnym spadku wartości PKB per capita? Czy jest możliwy spadek PKB przy wzroście PKB per capita?

9.

Republika Środkowoafrykańska ma PKB na poziomie 1 107 689 mln franków CFA i liczbę ludności równą 4,862 mln. Kurs walutowy wynosi 284,681 franków CFA za dolara. Oblicz PKB per capita Republiki Środkowoafrykańskiej w dolarach.

10.

Wyjaśnij krótko, czy wzrost PKB jest wyższy, czy niższy niż wzrost poziomu dobrobytu, biorąc pod uwagę występowanie poniższych czynników.

 1. Zanieczyszczenie środowiska rośnie
 2. Przestępczość spada
 3. Zwiększa się wybór towarów dostępnych dla konsumentów
 4. Śmiertelność niemowląt spada
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.