Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

11.

Jakie są główne elementy składowe PKB liczonego według metody popytowej?

12.

Jakie są główne elementy składowe PKB liczonego jako suma wartości produkcji krajowej?

13.

Czy PKB mierzony od strony popytowej będzie większy, czy mniejszy niż PKB liczony metodą podażową?

14.

Dlaczego podczas pomiaru PKB należy unikać podwójnego liczenia?

15.

Jaka jest różnica między szeregiem czasowym zmiennej nominalnej a szeregiem czasowym zmiennej realnej?

16.

Jak przekształcić szereg czasowy zmiennej nominalnej na wartości realne?

17.

Jak wygląda typowa ścieżka wahań PKB dla kraju wysoko rozwiniętego, np. Stanów Zjednoczonych, w krótkim i długim okresie?

18.

Jakie są dwa główne problemy, które pojawiają się przy porównywaniu PKB różnych krajów?

19.

Wymień kilka powodów, dla których ekonomiści nie powinni używać PKB jako miary poziomu dobrobytu.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.