Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

20.

Dane makroekonomiczne opisujące amerykańską gospodarkę należą do najlepszych na świecie. Biorąc pod uwagę Ramkę Jak statystycy obliczają PKB?, czy to cię dziwi, czy tylko odzwierciedla złożoność nowoczesnej gospodarki?

21.

Czego PKB nie mówi nam o gospodarce?

22.

Czy ludzie powinni zwracać większą uwagę na dochody realne, czy dochody nominalne? Jeśli uważasz, że na dochody nominalne, zastanów się, dlaczego miałoby to mieć sens w dzisiejszym świecie? Czy twoja odpowiedź byłaby taka sama, gdyby miała dotyczyć lat 70. XX w.?

23.

Dlaczego PKB Stanów Zjednoczonych jest dziś o wiele wyższy niż 50 czy 100 lat temu?

24.

Dlaczego PKB nie rośnie w stałym tempie, lecz wykazuje wahania w czasie?

25.

Przy porównaniach PKB na mieszkańca między krajami wykorzystujemy zazwyczaj kursy walutowe odpowiadające parytetowi siły nabywczej (PSN), które są miarą wartości kursu wymiany w długim okresie i uwzględniają różnice cen w porównywanych krajach. W tym podrozdziale stosowaliśmy kursy walutowe wg PSN. Dlaczego stosowanie rynkowych kursów walut, które czasami wykazują silne wahania w krótkim okresie, jest gorszym rozwiązaniem?

26.

Dlaczego PKB na mieszkańca może być tylko niedoskonałą miarą poziomu życia w danym kraju?

27.

Jak można zmierzyć „zielony” PKB?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.