Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

28.

W zeszłym roku w małym kraju obfitującym w lasy wycięto drzewa warte 200 dol. Następnie drzewa o wartości 100 dol. zamieniono w drewno o wartości 150 dol. Z drewna o wartości 100 dol. wyprodukowano meble o wartości 250 dol. Ile wynosi PKB tego kraju, zakładając, że nie produkuje się tam żadnych innych dóbr ani nie zużywa innych nakładów do produkcji drzew, drewna i mebli? Innymi słowy, jaka jest wartość dóbr finalnych wyprodukowanych przez ten kraj, uwzględniając wartość drzewa, drewna i mebli?

29.

Na podstawie nominalnych stóp procentowych i stóp inflacji przedstawionych w Tabeli 1.10 określ, w którym okresie sytuacja była korzystniejsza dla pożyczkodawcy, a w którym dla pożyczkobiorcy.

Rok Stopa procentowa Stopa inflacji
1970 7,9% 5,7%
1974 10,8% 11,0%
1978 9,1% 7,6%
1981 18,9% 10,3%
Tabela 1.10
30.

Kredyt hipoteczny to kredyt przeznaczony zazwyczaj na zakup nieruchomości (domu lub mieszkania). Tabela 1.11 przedstawia wartości stóp oprocentowania kredytów hipotecznych oraz stóp inflacji dla kilku różnych lat. W jakich latach dobrze było wziąć kredyt na zakup domu lub mieszkania? W których latach lepiej było być bankiem udzielającym kredytu hipotecznego?

Rok Stopa oprocentowania kredytów hipotecznych Stopa inflacji
1984 12,4% 4,3%
1990 10% 5,4%
2001 7,0% 2,8%
Tabela 1.11
Rok Stopa oprocentowania kredytów hipotecznych Stopa inflacji
1984 12,4% 4,3%
1990 10% 5,4%
2001 7,0% 2,8%
Tabela 1.12
31.

Etiopia ma PKB w wysokości 8 mld dol. i liczbę ludności na poziomie 55 mln. Kostaryka ma PKB w wysokości 9 mld dol. i populację na poziomie 4 mln. Oblicz PKB per capita i określ, w którym kraju jest on wyższy.

32.

W 1980 r. Dania miała PKB w wysokości 70 mld dol. i 5,1 mln ludności. W 2000 r. Dania miała PKB na poziomie 160 mld dol., a jej populacja wzrosła do 5,3 mln. O ile procent wzrósł PKB na mieszkańca w Danii w latach 1980–2000?

33.

Czechy mają PKB w wysokości 1800 mld koron. Kurs walutowy wynosi 25 koron za dolara. Ludność Czech liczy 20 mln osób. Ile wynosi PKB per capita w Czechach w przeliczeniu na dolary?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.