Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zdjęcie mgławicy (N G C 1 7 6 3 jest mgławicą emisyjną w Wielkim Obłoku Magellana.)
Ilustracja 8.1 NGC 1763 jest mgławicą emisyjną w Wielkim Obłoku Magellana, będącym galaktyką satelitarną naszej galaktyki – Drogi Mlecznej. Obserwowane kolory emitowanego promieniowania można wyjaśnić poprzez zastosowanie idei mechaniki kwantowej do struktury atomowej. Źródło: NASA, ESA i Josh Lake

W tym rozdziale wykorzystamy mechanikę kwantową do badania struktury i właściwości atomów. Poznamy idee i koncepcje, które są niezbędne do zrozumienia bardziej złożonych układów, takich jak cząsteczki, kryształy i metale. Aby pogłębić nasze rozumienie atomów, bazujemy na pojęciach i koncepcjach, które już wcześniej poznaliśmy, takich jak model jądrowy Rutherforda, model Bohra atomu wodoru oraz hipoteza fal de Broglie’a.

Na Ilustracji 8.1 przedstawiona jest mgławica emisyjna NGC 1763 w małej galaktyce zwanej Wielkim Obłokiem Magellana, która jest satelitą naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. Światło ultrafioletowe od gorących gwiazd jonizuje atomy wodoru w mgławicy. Gdy protony i elektrony ulegają rekombinacji, emitowane jest promieniowanie o różnych częstotliwościach. Szczegóły tego procesu, rozpatrywane w tym rozdziale, można poprawnie przewidzieć dzięki zastosowaniu mechaniki kwantowej.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.