Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Podsumowanie

8.1 Atom wodoru

 • Elektron w atomie wodoru może być opisany przez jego funkcję falową, gęstość prawdopodobieństwa, całkowitą energię i orbitalny moment pędu.
 • Stan atomu wodoru jest określony przez jego liczby kwantowe n l m l n l m l (pomijając spin).
 • W przeciwieństwie do modelu atomu wodoru Bohra model Schrödingera daje przewidywania oparte na stwierdzeniach dotyczących prawdopodobieństwa.
 • Liczby kwantowe atomu wodoru mogą być użyte do obliczania ważnych informacji dotyczących atomów.

8.2 Orbitalny magnetyczny moment dipolowy elektronu

 • Atom wodoru ma właściwości magnetyczne, ponieważ ruch elektronu odpowiada przepływowi prądu w zamkniętej pętli.
 • Poziomy energetyczne atomu wodoru, związane z orbitalnym momentem pędu, są rozszczepiane przez zewnętrzne pole magnetyczne, ponieważ orbitalny moment magnetyczny oddziałuje z zewnętrznym polem magnetycznym.
 • Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru mogą być wykorzystane do obliczenia wielkości i orientacji orbitalnego dipolowego momentu magnetycznego atomu.

8.3 Spin elektronu

 • Stan elektronu w atomie wodoru może być wyrażony przez pięć liczb kwantowych ( n n n , l l l , m l m l m_l , s s s , m s m s m_s ).
 • Liczba kwantowa spinowego momentu pędu elektronu s = + 1 2 s= + 1 2 . Magnetyczna spinowa liczba kwantowa wynosi m s = + 1 2 m s = + 1 2 lub m s = 1 2 m s = 1 2 (spin w górę lub w dół).
 • Struktury subtelne i nadsubtelne widma wodoru są wyjaśnione przez oddziaływania magnetyczne wewnątrz atomu.

8.4 Zakaz Pauliego i układ okresowy pierwiastków

 • Zakaz Pauliego stwierdza, że żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć tego samego zestawu liczb kwantowych.
 • Struktura układu okresowego pierwiastków może być wyjaśniona przez całkowitą energię, orbitalny moment pędu i spin elektronów w atomie.
 • Stan atomu może być wyrażony przez podanie jego konfiguracji elektronowej, która opisuje sposób zapełnienia przez elektrony powłok i podpowłok atomowych.

8.5 Widma atomowe i promieniowanie rentgenowskie

 • Promieniowanie jest pochłaniane i emitowane przy przejściach elektronów pomiędzy poziomami energetycznymi atomów (przejściach atomowych).
 • Liczby kwantowe mogą być wykorzystane do oszacowania energii, częstotliwości i długości fali fotonu wytwarzanego podczas przejść atomowych.
 • Fluorescencja atomowa pojawia się, gdy elektron w atomie jest wzbudzony o kilka poziomów powyżej poziomu stanu podstawowego przez absorpcję wysokoenergetycznych ultrafioletowych (UV) fotonów.
 • Fotony rentgenowskie wytwarzane są, gdy wolne miejsce w wewnętrznej powłoce atomu zostaje wypełnione przez elektron z zewnętrznej powłoki atomu.
 • Częstotliwość promieniowania rentgenowskiego jest związana z liczba atomową ZZ Z atomu.

8.6 Lasery

 • Światło lasera jest spójne (koherentne, czyli monochromatyczne i „powiązane fazowo”).
 • Światło lasera jest wytwarzane przez uzyskanie inwersji obsadzeń i następującą wymuszoną emisję elektronów w ośrodku (stałym, ciekłym, gazowym).
 • W odtwarzaczach CD i Blu-Ray używa się laserów do odczytywania cyfrowych informacji przechowywanych na dyskach.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.