Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

1.
zysk księgowy  =  utarg całkowity minus koszty księgowe  =  1 000 000 – (600 000 + 150 000 + 200 000)  = 50 000[] zysk księgowy  =  utarg całkowity minus koszty księgowe  =  1 000 000 – (600 000 + 150 000 + 200 000)  = 50 000[]
2.
zysk ekonomiczny  =  zysk księgowy minus koszty ekonomiczne  =  50 000 – 30 000  = 20 000[] zysk ekonomiczny  =  zysk księgowy minus koszty ekonomiczne  =  50 000 – 30 000  = 20 000[]
3.
Liczba par nart Koszty zmienne Koszty stałe Koszty całkowite Przeciętny koszt zmienny Przeciętny koszt całkowity Koszt krańcowy
0 0 30 30
1 10 30 40 10,00 40,00 10
2 25 30 55 12,50 27,50 15
3 45 30 75 15,00 25,00 20
4 70 30 100 17,50 25,00 25
5 100 30 130 20,00 26,00 30
6 135 30 165 22,50 27,50 35
4.
  1. Całkowity utarg w tym przykładzie będzie równy 125 i wynika z pomnożenia pięciu wyprodukowanych jednostek przez cenę jednostkową na poziomie 25 zł. Całkowity koszt produkcji pięciu sztuk wynosi 130 zł, tak więc dla tego poziomu produkcji przedsiębiorstwo notuje straty w wysokości 5 zł.
  2. Jeśli cena jest niższa niż koszt przeciętny, przedsiębiorstwo nie osiąga zysku. Przy danej produkcji koszt przeciętny to 26 zł. Tak więc na pierwszy rzut oka widać, że przedsiębiorstwo przynosi straty.
  3. Przy produkcji równej 5 jednostkom koszty krańcowe wynoszą 30 zł. Cena to 25 zł za parę nart. Tak więc szósta wyprodukowana para nart nie zwiększa, ale zmniejsza zyski, co sugeruje, że przedsiębiorstwo w żadnym wypadku nie powinno jej wytwarzać.
5.

Produkt krańcowy trzeciego malarza to 7 m2.

produkt krańcowy = zmiana produkcji całkowitej/zmiana wielkości zatrudnienia zmiennego czynnika produkcji zmiana produktu całkowitego = 2518 [ m 2 ] zmiana produktu całkowitego = 7 m 2 produkt krańcowy = 7 m 2 na 1 pracownika produkt krańcowy = 7 m 2 produkt krańcowy = zmiana produkcji całkowitej/zmiana wielkości zatrudnienia zmiennego czynnika produkcji zmiana produktu całkowitego = 2518 [ m 2 ] zmiana produktu całkowitego = 7 m 2 produkt krańcowy = 7 m 2 na 1 pracownika produkt krańcowy = 7 m 2
6.

Nowa tabela prezentująca koszty całkowite każdej z technologii wygląda w sposób następujący (kwoty w zł):

Koszt pracy Koszt maszyn Koszt całkowity
Koszt technologii 1 10 × 40 = 400 2 × 50 = 100 500
Koszt technologii 2 7 × 40 = 280 4 × 50 = 200 480
Koszt technologii 3 3 × 40 = 120 7 × 50 = 350 470

Przedsiębiorstwo powinno wybrać wybrać trzecią technologię, ponieważ charakteryzuje się ona najniższymi kosztami całkowitymi. Ma to sens, gdyż przy niższych stawkach najmu maszyn można oczekiwać, że metody kapitałochłonne okażą się mniej kosztowne od tych opartych głównie na wykorzystaniu pracy.

7.
Koszt pracy Koszt maszyn Koszt całkowity
Koszt technologii 1 10 × 40 = 400 2 × 55 = 110 510
Koszt technologii 2 7 × 40 = 280 4 × 55 = 220 500
Koszt technologii 3 3 × 40 = 120 7 × 55 = 385 505

Przedsiębiorstwo powinno wybrać technologię drugą, ponieważ to ona pozwala obniżyć koszty całkowite produkcji do minimum. Jako że stawka najmu maszyn wzrosła (w porównaniu z poprzednim pytaniem), można się spodziewać przejścia firmy na technologię wykorzystującą mniej kapitału, a więcej pracy.

8.

Taka sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w. Ponieważ popyt nie pozwala na osiągnięcie poziomu produkcji charakteryzującego się najniższymi kosztami przeciętnymi w długim okresie nawet dla trzech przedsiębiorstw, najpewniej jedno z nich będzie musiało się wycofać z branży, a kolejne będzie się zmagać z poważnymi problemami.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.