Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości 1 mln zł. Na wynagrodzenia wydało 6oo tys. zł., 150 tys. zł to koszty kapitałowe, a 200 tys. zł – wydatki na zakup materiałów. Jaki był zysk księgowy tego przedsiębiorstwa?

2.

Kontynuując rozważania na temat przedsiębiorstwa przedstawionego w Ćwiczeniu 6.1, przyjmijmy, że zakład należący do tego przedsiębiorstwa znajduje się na ziemi, która jest jego własnością. Można byłoby ją wydzierżawić za 30 tys. zł rocznie. Jaki zatem był zysk ekonomiczny tego przedsiębiorstwa?

3.

Przedsiębiorstwo Jak Się Nie Przewrócisz produkuje narty dla początkujących. Koszty stałe wynoszą 30 zł. Wypełnij poniższą tabelę, obliczając koszty całkowite, przeciętny koszt zmienny, przeciętny koszt całkowity i koszt krańcowy.

Liczba par nart Koszty zmienne Koszty stałe Koszty całkowite Przeciętny koszt zmienny Przeciętny koszt całkowity Koszt krańcowy
0 0 30
1 10 30
2 25 30
3 45 30
4 70 30
5 100 30
6 135 30
4.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na poprzednie pytanie wyobraź sobie sytuację, w której przedsiębiorstwo produkuje 5 par nart i sprzedaje każdą parę po 25 zł.

  1. Jakie będą zyski lub straty przedsiębiorstwa?
  2. Czy patrząc na koszt przeciętny, można – bez przeprowadzania obliczeń – stwierdzić, że przedsiębiorstwo zarabia lub traci pieniądze przy tej cenie?
  3. Czy przy danej wielkości produkcji i cenie szósta para nart zwiększa zyski (przyjmij, że cena pozostaje na tym samym poziomie)?
5.

Jeśli dwóch malarzy jest w stanie pomalować 18 m2 ściany w ciągu godziny, a trzech malarzy 25 m2, to jaki jest produkt krańcowy trzeciego malarza?

6.

Powróćmy do problemu przedstawionego w Tabeli 6.13 i Tabeli 6.14 Jeśli koszt robocizny pozostaje na poziomie 40 zł, ale stawka najmu maszyny spada do 50 zł, to jaki będzie całkowity koszt każdej z trzech metod produkcji? Którą metodę przedsiębiorstwo powinno zastosować i dlaczego?

7.

Załóżmy, że stawka najmu maszyny wzrośnie do 55 zł, podczas gdy koszt robocizny pozostanie na poziomie 40 zł. Jak wpłynie to na całkowite koszty trzech dostępnych metod produkcji? Na którą metodę przedsiębiorstwo powinno teraz postawić?

8.

Produkcja samochodów to branża charakteryzująca się znacznymi korzyściami skali. Załóżmy, że istnieje czterech krajowych producentów aut, ale popyt na samochody krajowe nie przekracza 2,5-krotności wolumenu produkcji wyznaczonego przez minimum długookresowej krzywej kosztu przeciętnego charakterystycznej dla tych czterech firm. Jak myślisz, co stanie się w tej gałęzi przemysłu w długim okresie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.