Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

1.

Rzadkość zasobów oznacza, że ludzkie zapotrzebowanie na towary i usługi przekracza dostępną podaż przy cenie równej zero. Podaż jest ograniczona, ponieważ zasoby służące do produkcji dóbr i usług są ograniczone czynnikami fizycznymi (dostępny areał gruntów rolnych, zasób surowców – ropy naftowej, rud metali). Popyt wprawdzie nie jest nieograniczony, ale biorąc pod uwagę dostępną podaż, suma ludzkich potrzeb niemal zawsze jest od niej większa.

2.

100 osób / 10 osób na szynkę = maksymalnie 10 szynek miesięcznie, jeśli wszyscy mieszkańcy produkują szynkę. Ponieważ konsumpcja jest ograniczona tempem produkcji, maksymalna liczba szynek, które mieszkańcy mogą zjeść miesięcznie, wynosi 10.

3.

Jej wynagrodzenie wskazuje, że jest bardzo produktywna jako konsultantka, ale jej wydajność w roli producenta warzyw jest bardzo niska. Czas spędzony w pracy przynosi jej znacznie większy dochód niż to, co mogłaby zaoszczędzić, gdyby zamiast kupować warzywa poświęcała czas na ich uprawę. Tak więc ze względów czysto ekonomicznych (pomijając choćby fakt, że uprawa warzyw może ją odprężać) powinna maksymalizować swój dochód z pracy (specjalizacja pracy) i kupować dzięki niemu ulubione warzywa.

4.

Programista jest lepszy w pisaniu kodu niż w malowaniu. Wykonując swoją pracę, zarabia więcej pieniędzy, niż zaoszczędziłby, gdyby w tym samym czasie sam pomalował swój dom. Oczywiście zakładając, że nie robiłby tego dla relaksu.

5.

Istnieje wiele systemów, które odpowiadałyby takiemu podziałowi, na przykład badanie planet (mikro) w Układzie Słonecznym (makro) lub układów słonecznych (mikro) w galaktyce (makro).

6.

Takich problemów jest wiele. Rozważ epidemię AIDS. Dlaczego tak niewielu chorych w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej jest leczonych lekami, które są wykorzystywane w skutecznej terapii w Stanach Zjednoczonych i Europie? Dzieje się tak dlatego, że ani ci pacjenci, ani ich kraje nie mają środków na zakup tych leków.

7.

Przedsiębiorstwo publiczne oznacza, że czynniki produkcji (zasoby) są własnością państwa i są przez nie (państwo) zarządzane.

8.

Stany Zjednoczone są dużą gospodarką, w związku z czym dysponują znaczną liczbą krajowych odbiorców wytwarzanych towarów. Amerykańskie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać specjalizację, korzyści skali i podział pracy, produkując wyłącznie na rynek wewnętrzny. (Z tej sam ej przyczyny Francja i Włochy mają niższe wskaźniki niż Belgia czy Szwecja). Dodatkowym powodem jest to, że każdy z pozostałych krajów jest członkiem Unii Europejskiej, w której handel między państwami członkowskimi odbywa się bez barier handlowych takich jak cła i kontyngenty.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.