Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Co to znaczy, że zasoby są rzadkie? Czy możesz podać dwie przyczyny tego zjawiska?

2.

Mieszkańcy miasta Kowalewo lubią jeść szynkę, ale jej wytworzenie wymaga pracy 10 osób przez miesiąc. Jeśli w tej miejscowości mieszka 100 osób, jaka jest maksymalna liczba szynek, jaką mieszkańcy mogą zjeść w ciągu miesiąca?

3.

Pracownica firmy konsultingowej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 500 zł za godzinę. Lubi jeść warzywa, ale nie potrafi ich uprawiać. Dlaczego najbardziej opłacalne jest dla niej spędzanie czasu w pracy i kupowanie warzyw?

4.

Programista mógłby sam pomalować swój dom, ale bardziej sensowne wydaje mu się zatrudnienie malarza, który zrobi to za niego. Wyjaśnij dlaczego.

5.

Podaj przykład systemu istniejącego w realnym świecie innego niż ten przywołany w podręczniku, który mógłby posłużyć jako metafora mikro- i makroekonomii.

6.

Podaj przykład problemu występującego współcześnie, który ma wymiar ekonomiczny i nie został wskazany w tym rozdziale.

7.

Rozdział definiuje przedsiębiorstwo prywatne jako element gospodarki rynkowej. Czym zatem będzie przedsiębiorstwo publiczne? Podpowiedź: Jest to element charakterystyczny dla systemu nakazowo-rozdzielczego.

8.

Dlaczego Belgia, Francja, Włochy i Szwecja mają wyższy niż USA stosunek eksportu do PKB?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.