Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Załóżmy, że dzięki udanej kampanii reklamowej przedsiębiorstwo działające w ramach konkurencji monopolistycznej odnotowuje wzrost popytu na swój produkt. Jak wpłynie to na oferowaną przez nie na rynku wielkość sprzedaży i cenę?

2.

Kontynuując rozważania w oparciu o sytuację zarysowaną w poprzednim pytaniu; w długim okresie dodatnie zyski ekonomiczne osiągane przez to konkretne przedsiębiorstwo wywołają reakcję ze strony innych działających w tej gałęzi lub firm spoza branży. Gdy przedsiębiorstwa te przejmą zysk podmiotu, który zrealizował udaną kampanię reklamową, co stanie się z poziomem jego produkcji i ceną?

3.

Przeanalizujmy poniższy wykres, który ilustruje sumaryczne krzywe popytu rynkowego, kosztu krańcowego i utargu krańcowego przedsiębiorstw działających w ramach oligopolu. W tym przypadku zakładamy, że przedsiębiorstwa te nie ponoszą żadnych kosztów stałych.

Wykres przedstawia opadającą krzywą popytu, leżącą bliżej początku układu współrzędnych opadającą krzywą utargu krańcowego oraz poziomą linię kosztu krańcowego.
Ilustracja 9.6
  1. Załóżmy, że przedsiębiorstwa te zmawiają się w celu stworzenia kartelu. Jaką cenę ustali kartel? Jaki wolumen produkcji wytworzą podmioty go tworzące? Jaki zysk osiągnie kartel?
  2. Załóżmy teraz, że kartel się rozpada i oligopoliści konkurują ze sobą tak energicznie, jak to możliwe, obniżając ceny i zwiększając produkcję. Jaka będzie wielkość produkcji i cena w tej gałęzi? Jakie będą łączne zyski wszystkich przedsiębiorstw w branży?
  3. Porównaj cenę równowagi, wielkość produkcji i zyski dla sytuacji, w której kartel powstał, i dla takiej, w której przedsiębiorstwa energicznie ze sobą konkurują.
4.

Czasami oligopoliści działający w tej samej gałęzi to przedsiębiorstwa o różnych rozmiarach. Załóżmy, że mamy duopol, w którym przedsiębiorstwo A jest duże, a przedsiębiorstwo B małe. Pokazuje to dylemat więźnia w poniższej tabeli.

Jeśli założymy, że oba przedsiębiorstwa znają tabelę wypłat, jaka równowaga zostanie najprawdopodobniej osiągnięta w tym przypadku?

Przedsiębiorstwo B jest w zmowie z przedsiębiorstwem A Przedsiębiorstwo B oszukuje, sprzedając więcej
Przedsiębiorstwo A jest w zmowie z przedsiębiorstwem B A zarabia 1000 zł, B zarabia 100 zł A zarabia 800 zł, B zarabia 200 zł
Przedsiębiorstwo A oszukuje, sprzedając więcej A zarabia 1050 zł, B zarabia 50 zł A zarabia 500 zł, B zarabia 20 zł
Tabela 9.4
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.