Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

5.

Jaki jest związek między procesem różnicowania produktów a konkurencją monopolistyczną?

6.

Czym różni się krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa działającego w ramach konkurencji monopolistycznej od krzywych popytu na produkty monopolisty i przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego?

7.

W jaki sposób przedsiębiorstwo działające w ramach konkurencji monopolistycznej wybiera maksymalizujące zysk wielkość produkcji i cenę?

8.

W jaki sposób przedsiębiorstwo działające w ramach konkurencji monopolistycznej może stwierdzić, czy wybrany poziom ceny rynkowej przyniesie zyski, czy wygeneruje straty?

9.

Jeśli przedsiębiorstwa działające w ramach konkurencji monopolistycznej osiągają zyski lub straty ekonomiczne w krótkim okresie, to czy można oczekiwać, że sytuacja ta nie zmieni się w długim okresie? Dlaczego?

10.

Czy przedsiębiorstwo działające w ramach konkurencji monopolistycznej jest efektywne produkcyjnie? Czy jest efektywne alokacyjnie? Odpowiedź uzasadnij.

11.

Czy przedsiębiorstwa w oligopolu działają bardziej jak pojedynczy monopolista, czy bardziej jak konkurenci? Odpowiedź krótko uzasadnij.

12.

Czy każda strona w dylemacie więźnia bardziej korzysta na współpracy, czy na dążeniu do własnego interesu? Odpowiedź krótko uzasadnij.

13.

Co powstrzymuje oligopolistów przed porozumieniem i realizowaniem strategii analogicznej do monopolu, pozwalającej na osiągnięcie najwyższych możliwych zysków?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.