Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

14.

W jaki sposób, poza reklamowaniem swoich produktów, firma działająca na rynku konkurencji monopolistycznej może zwiększyć popyt na sprzedawane przez siebie dobra lub usługi?

15.

Wyjaśnij, dlaczego gałęzie, w których występuje konkurencja monopolistyczna, nigdy nie osiągają równowagi długookresowej.

16.

Wolisz efektywność czy różnorodność? Kosztem alternatywnym posiadania szerokiej oferty zróżnicowanych produktów jest to, że każdy z nich kosztuje więcej niż w hipotetycznej sytuacji, w której wszyscy producenci w danej gałęzi wytwarzaliby dokładnie takie samo dobro (np. buty). Albo stawiając sprawę nieco inaczej: Jaki jest właściwy zakres różnorodności? Czy możemy mieć np. zbyt wiele marek, modeli i fasonów butów?

17.

Jak sądzisz, czy kształt złamanej krzywej popytu będzie bliższy kątowi prostemu, czy raczej normalnej krzywej popytu (złamanie będzie niemal niezauważalne), jeśli każde przedsiębiorstwo w kartelu będzie wytwarzało prawie identyczny produkt, jak w przypadku OPEC i ropy naftowej? A jeśli każde przedsiębiorstwo będzie wytwarzało nieco inny produkt? Odpowiedź uzasadnij.

18.

Kiedy OPEC drastycznie podniósł cenę ropy w pierwszej połowie lat 70. XX w., eksperci twierdzili, że jest mało prawdopodobne, aby kartel mógł utrzymać się w długim okresie, ponieważ bodźce skłaniające poszczególnych członków do oszukiwania staną się zbyt silne. Blisko 50 lat później OPEC nadal istnieje. Jak myślisz, dlaczego ta organizacja mimo wszystko była w stanie utrzymać spójność i kontynuować zmowę? Wskazówka: Możesz rozważyć powody nieekonomiczne.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.