Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Menu
Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do mikroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 Czym jest ekonomia i dlaczego jest ona ważna?
  3. 1.2 Mikroekonomia i Makroekonomia
  4. 1.3 Jak ekonomiści wykorzystują teorie i modele do zrozumienia problemów ekonomicznych
  5. 1.4 Jak zorganizować gospodarkę: przegląd systemów gospodarczych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 3. 2 Wybory w świecie rzadkości zasobów
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Jak ludzie dokonują wyborów w oparciu o ograniczenia budżetowe
  3. 2.2 Krzywa możliwości produkcyjnych i wybory społeczne
  4. 2.3 Konfrontacja z zastrzeżeniami do podejścia ekonomicznego
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 4. 3 Popyt i podaż
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 Podaż, popyt i równowaga na rynku dóbr i usług
  3. 3.2 Pozacenowe determinanty popytu i podaży
  4. 3.3 Czteroetapowy proces zmiany ceny i ilości równowagi na rynku
  5. 3.4 Cena maksymalna i cena minimalna
  6. 3.5 Popyt, podaż i efektywność
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 5. 4 Elastyczność
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Elastyczność cenowa popytu i podaży
  3. 4.2 Skrajne przypadki elastyczności
  4. 4.3 Elastyczność a cena
  5. 4.4 Pozacenowe parametry elastyczności
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 6. 5 Wybory konsumenta
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Wybory konsumpcyjne
  3. 5.2 Jak zmiany dochodów wpływają na wybory konsumentów
  4. 5.3 Ekonomia behawioralna: inne podejście do wyborów konsumenckich
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 7. 6 Teoria podaży, kosztów i struktur rynku
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Koszty całkowite i księgowe, zysk księgowy i zysk ekonomiczny
  3. 6.2 Produkcja w krótkim okresie
  4. 6.3 Koszty w krótkim okresie
  5. 6.4 Produkcja w długim okresie
  6. 6.5 Koszty w długim okresie
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 8. 7 Konkurencja doskonała
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Specyfika konkurencji doskonałej jako struktury rynku
  3. 7.2 Jak przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne podejmują decyzje o produkcji
  4. 7.3 Decyzje o wejściu i wyjściu w długim okresie
  5. 7.4 Efektywność rynków doskonale konkurencyjnych
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 9. 8 Monopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Jak powstaje monopol: bariery wejścia
  3. 8.2 Jak maksymalizujący zyski monopol ustala produkcję i ceny
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 10. 9 Konkurencja monopolistyczna i oligopol
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Konkurencja monopolistyczna
  3. 9.2 Oligopol
  4. Kluczowe pojęcia
  5. Podsumowanie
  6. Pytania sprawdzające
  7. Sprawdź wiedzę
  8. Ćwicz myślenie krytyczne
  9. Problemy
 11. 10 Wprowadzenie do rynku czynników produkcji
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Podaż i popyt na rynku pracy
  3. 10.2 Rynek pracy
  4. 10.3 Płace i zatrudnienie na niedoskonale konkurencyjnym rynku pracy
  5. 10.4 Dyskryminacja na rynku pracy
  6. 10.5 Popyt i podaż na rynku finansowym
  7. 10.6 System rynkowy jako efektywny mechanizm informacyjny
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 12. 11 Zawodność rynku – państwo a biznes
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Negatywne efekty zewnętrzne związane z problemem zanieczyszczenia środowiska
  3. 11.2 Publiczne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  4. 11.3 Prywatne sposoby rozwiązania problemu negatywnych efektów zewnętrznych
  5. 11.4 Dlaczego sektor prywatny nie inwestuje dostatecznych środków w innowacje
  6. 11.5 Dobra publiczne 
  7. 11.6 Fuzje przedsiębiorstw
  8. 11.7 Regulacje monopolu naturalnego
  9. 11.8 Problem niedoskonałej informacji i asymetrii informacji
  10. Kluczowe pojęcia
  11. Podsumowanie
  12. Pytania sprawdzające
  13. Sprawdź wiedzę
  14. Ćwicz myślenie krytyczne
  15. Problemy
 13. 12 Wpływ zmian klimatu na rozwój przedsiębiorstw
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Zmiany klimatu i ich negatywne konsekwencje
  3. 12.2 Sposoby reakcji na zagrożenia związane z ryzykiem klimatycznym
  4. 12.3 Zrównoważony ład korporacyjny i ESG
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
 14. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 15. B Krzywe obojętności
 16. C Wartość zaktualizowana
 17. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
 18. Bibliografia
 19. Skorowidz nazwisk
 20. Skorowidz rzeczowy
 21. Skorowidz terminów obcojęzycznych
19.

Firma Najlepsze Spa u Andżeliki zaczęła oferować relaksujący zabieg aromaterapii. Przedsiębiorstwo konsultuje z tobą, jaką cenę za ten zabieg wyznaczyć, aby zmaksymalizować zyski. Pierwsze dwie kolumny Tabeli 9.5 zawierają dane (cenę i wielkość zapotrzebowania) określające popyt na zabiegi. Trzecia kolumna pokazuje koszty całkowite świadczenia tej usługi. Dla każdego poziomu produkcji oblicz utarg całkowity, utarg krańcowy, koszt przeciętny i koszt krańcowy. Jaka liczba zabiegów pozwoli zmaksymalizować zysk i jaka będzie jego wysokość?

Cena (w zł) Wielkość zapotrzebowania Koszt całkowity (TC) (w zł)
100 0 520
96 10 1100
92 20 1740
90 30 2440
88 40 3200
86,4 50 4020
84,8 60 4900
Tabela 9.5
20.

Marysia i Rafał to dwoje plantatorów, którzy jako jedyni dostarczają ekologiczną kukurydzę do lokalnego sklepu spożywczego. Wiedzą, że gdyby współpracowali (zmówili się) i produkowali mniej kukurydzy, mogliby podnieść cenę. Jeśli będą negocjować z odbiorcą niezależnie, każde z nich zarobi 100 zł dziennie. Jeśli zdecydują się współpracować i oboje zmniejszą produkcję, każde z nich zarobi 150 zł dziennie. Jeśli jedna osoba obniży produkcję, a druga nie, to ta, która obniży produkcję, nic nie zarobi, a druga przejmie cały rynek i zarobi 200 zł dziennie. W tabeli przedstawiono opcje dostępne dla Marysi i Rafała. Jaka jest najlepsza opcja dla Rafała, jeśli Marysia będzie współpracować i utrzymywać niską produkcję? Jeśli Marysia podejrzewa, że Rafał będzie oszukiwał, co powinna zrobić i dlaczego? Jaki jest rezultat tego konkretnego dylematu więźnia? Jaki byłby preferowany przez nich wybór, gdyby oboje mieli gwarancję współpracy? Objaśnienia tabeli: wszystkie kwoty wyrażone są w zł; A – Niezależne kontakty i negocjacje ze sklepem; B – Współpraca i zmniejszenie produkcji. (Komórki z wypłatami zawierają na pierwszym miejscu zarobki Rafała, a na drugim miejscu zarobki Marysi).

Marysia
A B
Rafał A (100, 100) (200, 0)
B (0, 200) (150, 150)
Tabela 9.6 Dylemat więźnia dla Marysi i Rafała (wszystkie kwoty w zł)
21.

Janinę i Błażeja zatrzymuje policja, oskarżając ich o napad na bank. Na komisariacie zostali umieszczeni w oddzielnych pomieszczeniach i są przesłuchiwani na okoliczność udziału w tym przestępstwie. Policja proponuje każdej z podejrzanych osób układ: jeśli przyzna się i wyda wspólnika, otrzyma niższy wyrok. Jeśli przyznają się oboje, każde z nich zostanie skazane na 30 lat więzienia. Jeśli żadne się nie przyzna, spędzą za kratkami po 20 lat. Jeśli tylko jedno z nich się przyzna, zostanie skazane na 15 lat więzienia, a osoba, która milczała, dostanie 35 lat. Tabela poniżej przedstawia opcje dostępne dla Janiny i Błażeja. Co powinna zrobić Janina, jeśli wierzy, że – niezależnie od okoliczności – Błażej będzie milczał? Co powinna zrobić, jeśli podejrzewa, że Błażej jednak się przyzna? Czy Janina dysponuje strategią dominującą? Czy Błażej ma taką strategię? Objaśnienia tabeli: A – Przyznać się i wydać wspólnika, B – Milczeć. (Na pierwszym miejscu wysokość wyroku dla Janiny, a na drugim miejscu wyrok dla Błażeja.

Janina
A B
Błażej A (30, 30) (15, 35)
B (35, 15) (20, 20)
Tabela 9.7 Dylemat więźnia dla Janiny i Błażeja (wyroki w latach więzienia)

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.