Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Zgodnie z założeniami modelu konkurencji doskonałej, przedsiębiorstwa działające na takich rynkach są biorcami cen – tzn. muszą zaakceptować cenę równowagi określoną przez rynek. Jeśli sprzedajesz produkt na rynku doskonale konkurencyjnym, ale nie jesteś zadowolony z występującej na nim ceny, czy podniesiesz swoją choćby o grosz?

2.

Czy rynek, na którym zleca się transport towarów samochodami ciężarowymi, miałby cechy gałęzi doskonale konkurencyjnej?

3.

Spójrz na Tabela 7.13. Co stanie się z zyskiem przedsiębiorstwa, jeśli cena rynkowa wzrośnie do 6 zł za opakowanie malin?

Przy niezmienionych kosztach całkowitych zysk dla każdego poziomu produkcji wzrośnie.

Liczba opakowań malin (Q) Koszt całkowity Koszt stały Koszt zmienny Utarg całkowity Zysk
0 62 62 - 0 -62
10 90 62 28 60 -30
20 110 62 48 120 10
30 126 62 64 180 54
40 144 62 82 240 96
50 166 62 104 300 134
60 192 62 130 360 168
70 224 62 162 420 196
80 264 62 202 480 216
90 324 62 262 540 216
100 404 62 342 600 196
Tabela 7.13
4.

Załóżmy, że cena rynkowa wzrasta do 6 zł, jak pokazuje Tabela 7.14. Co stałoby się z poziomem produkcji maksymalizującym zysk?

Liczba opakowań malin (Q) Koszt całkowity Koszt stały Koszt zmienny Koszt krańcowy Utarg całkowity Utarg krańcowy
0 62 62 - - 0 -
10 90 62 28 2,80 60 6,00
20 110 62 48 2,00 120 6,00
30 126 62 64 1,60 180 6,00
40 144 62 82 1,80 240 6,00
50 166 62 104 2,20 300 6,00
60 192 62 130 2,60 360 6,00
70 224 62 162 3,20 420 6,00
80 264 62 202 4,00 480 6,00
90 324 62 262 6,00 540 6,00
100 404 62 342 8,00 600 6,00
Tabela 7.14
5.

Wyjaśnij, dlaczego przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk nie zdecyduje się na produkcję ilości, dla której koszt krańcowy przewyższa utarg krańcowy.

6.

Krzywa kosztów krańcowych przedsiębiorstwa, powyżej krzywej przeciętnego kosztu zmiennego, jest jednocześnie krzywą podaży tej konkretnej firmy. Oznacza to, że przedsiębiorstwo będzie skłonne dostarczyć taką wielkość produkcji, dla której cena rynkowa równa się kosztowi krańcowemu. Co dzieje się z indywidualną krzywą podaży przedsiębiorstwa, jeśli koszty krańcowe wzrosną?

7.

Jeśli nowa technologia na doskonale konkurencyjnym rynku przyniesie znaczną redukcję kosztów produkcji, jak wpłynie to na ten rynek?

8.

Rynek doskonale konkurencyjny znajduje się w równowadze długookresowej. Co stanie się z tym rynkiem, jeśli związki zawodowe będą w stanie wywalczyć podniesienie płac pracowników?

9.

Efektywność produkcyjna i efektywność alokacyjna w długim okresie to dwie cechy rynku doskonale konkurencyjnego. Właśnie z ich powodu taki rynek nazywamy „doskonałym”. Jak można je wykorzystać do analizy innych struktur rynkowych, które uznajemy za niedoskonałe?

10.

Wyjaśnij, w jaki sposób zasada maksymalizacji zysku P = MCP = MC prowadzi do tego, że rynek doskonale konkurencyjny charakteryzuje się efektywnością alokacyjną.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.