Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

11.

Pojedyncze przedsiębiorstwo na rynku doskonale konkurencyjnym jest stosunkowo małe w porównaniu z resztą rynku. Co to oznacza? Jakie „małe” jest „małe”?

12.

Jakie są cztery podstawowe warunki determinujące istnienie konkurencji doskonałej? Wyjaśnij, w jaki sposób wpływają one na funkcjonowanie doskonale konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

13.

Czym charakteryzuje się przedsiębiorstwo będące biorcą cen?

14.

W jaki sposób doskonale konkurencyjne przedsiębiorstwo decyduje o cenie, jakiej zażąda za swoje produkty?

15.

Co powstrzymuje doskonale konkurencyjne przedsiębiorstwo przed poszukiwaniem wyższych zysków poprzez zwiększanie ceny?

16.

Jak doskonale konkurencyjne przedsiębiorstwo oblicza utarg całkowity?

17.

Wyjaśnij krótko, jakie czynniki determinują kształt krzywej utargu krańcowego przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjnego.

18.

Jakie dwie zasady stosuje przedsiębiorstwo doskonale konkurencyjne, aby określić wielkość produkcji maksymalizującą zysk?

19.

W jaki sposób krzywa kosztu przeciętnego pomaga określić wynik finansowy przedsiębiorstwa?

20.

Jakie dwie krzywe na wykresie funkcji kosztów przecinają się w punkcie oznaczonym jako „próg rentowności”?

21.

Czy przedsiębiorstwo powinno natychmiast wstrzymać produkcję w krótkim okresie, jeśli przynosi straty?

22.

W jaki sposób krzywa przeciętnego kosztu zmiennego pomaga przedsiębiorstwu zadecydować o natychmiastowym wstrzymaniu produkcji?

23.

Jakie dwie krzywe na wykresie funkcji krótkookresowych kosztów przecinają się w punkcie określanym jako „cena zamknięcia”?

24.

Dlaczego firmy decydują się na wejście do danej gałęzi?

25.

Dlaczego firmy decydują się na wyjście z gałęzi?

26.

Czy proces wchodzenia i wychodzenia z gałęzi występuje w krótkim okresie, w długim okresie, w obu okresach czy w żadnym z nich?

27.

Jaką cenę w długim okresie będzie pobierała firma doskonale konkurencyjna? Dlaczego?

28.

Czy rynek doskonale konkurencyjny wykazuje efektywność produkcyjną? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

29.

Czy rynek doskonale konkurencyjny wykazuje efektywność alokacyjną? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.