Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

39.

Przedsiębiorstwo rozważa inwestycję, która przyniesie 6% zwrotu w stosunku rocznym. Gdyby zaciągnęło pożyczkę na jej sfinansowanie, musiałby od niej zapłacić 8% odsetek rocznie, ale obecnie ma gotówkę, więc nie będzie musiało pożyczać kapitału. Czy ów podmiot gospodarczy powinien dokonać tej inwestycji? Posłuż się obliczeniami. Wskazówka: Czy to zadanie da się rozwiązać, jeśli nie wiemy, jaką roczną stopę zwrotu firma może osiągnąć dzięki zainwestowaniu posiadanej gotówki?

40.

Wróć do Ilustracji 6.8. Jaki będzie zysk krańcowy wynikający ze zwiększenia liczby zatrudnianych fryzjerów z 4 do 5 i z 5 do 6? Czy twoja odpowiedź pasuje do schematu malejących przychodów krańcowych?

41.

Oblicz przeciętny koszt całkowity, przeciętny koszt zmienny i koszt krańcowy „wyprodukowania" 60 i 72 ostrzyżonych głów. Na wykresie narysuj te trzy krzywe dla rozmiarów produkcji określonych przez przedział od 60 do 72 ostrzyżonych głów.

42.

Mała firma odśnieżająca chodniki i podjazdy ma tej zimy 100 domów, które wykupiły abonament na jej usługi. Może ona wykorzystywać różne kombinacje nakładów kapitału i pracy: intensywną pracę przy ręcznych łopatach, mniej pracy przy odśnieżarkach i jeszcze mniej pracy przy traktorku z pługiem śnieżnym z przodu. Podsumowując, dostępne są następujące metody produkcji:

Metoda 1: 50 jednostek pracy, 10 jednostek kapitału

Metoda 2: 20 jednostek pracy, 40 jednostek kapitału

Metoda 3: 10 jednostek pracy, 70 jednostek kapitału

Jeśli zatrudnienie siły roboczej na zimę kosztuje 400 zł za jednostkę, a koszt najmu jednostki kapitału na okres zimowy kosztuje 1600 zł, to jaka jest optymalna (najtańsza) metoda produkcji? Jaką metodę powinno zastosować przedsiębiorstwo, jeśli koszt robocizny, w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie do 800 zł za jednostkę?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.