Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

30.

Małe przedsiębiorstwa „U sąsiada”, takie jak sklepy spożywcze w centrach miast, czasami istnieją, mimo że nie osiągają zysków ekonomicznych. Jak możesz to wyjaśnić?

31.

Popularną nazwą kosztu stałego jest „narzut”. Chodzi o to, że cena dobra lub usługi wyznaczona przez przedsiębiorstwo powinna nie tylko pokrywać koszty zmienne, ale też część kosztu stałego zdefiniowaną przez przeciętny koszt stały. Załóżmy, że przewidywany koszt stały to 1000 zł. Jak wygląda krzywa przeciętnych kosztów stałych? Wykorzystaj swoją odpowiedź, aby wyjaśnić, w jaki sposób koszt stały wpływa na cenę przy różnym wolumenie produkcji (co nazywane jest „rozkładaniem narzutu”).

32.

W jaki sposób koszty stałe wpływają na koszty krańcowe? Dlaczego ta zależność jest ważna?

33.

Krzywe kosztów przeciętnych (z wyjątkiem krzywej przeciętnego kosztu stałego) mają zwykle kształt litery U i najpierw maleją, a następnie rosną. Krzywe kosztu krańcowego mają ten sam kształt, choć może to być trudniejsze do zauważenia, ponieważ większa część krzywej kosztu krańcowego rośnie. Jak myślisz, dlaczego krzywe kosztu przeciętnego i krańcowego mają ogólnie rzecz biorąc ten sam kształt?

34.

Jaki jest związek między produktem krańcowym a kosztem krańcowym? (Wskazówka: spójrz na krzywe.) Jak myślisz, dlaczego tak jest? Czy ta relacja jest taka sama w długim i w krótkim okresie?

35.

Oczywiste jest, że przedsiębiorstwa działają w krótkim okresie, ale czy w ogóle działają w długim okresie? Omów ten problem.

36.

Wróć do Tabeli 6.14. W którym momencie w górnej połowie tabeli pojawia się malejąca produktywność krańcowa? A co w dolnej połowie tabeli? Jak to wytłumaczysz?

37.

W jaki sposób ulepszenie technologii, takie jak wysoko wydajne turbiny gazowe lub fabryka opon Pirelli, wpłynie na długookresową krzywą przeciętnego kosztu przedsiębiorstwa? Czy możesz narysować starą i nową krzywą w tym samym układzie współrzędnych? Jak taka zmiana technologii może oddziaływać na inne przedsiębiorstwa z danej branży?

38.

Czy działalność korporacji taksówkowych w dużych miastach charakteryzuje się znaczącymi korzyściami skali? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.