Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Jerzy jest głęboko zakochany w Joannie. Niestety mieszka w okolicy, w której zasięg telefonii komórkowej jest bardzo słaby, w związku z czym, aby usłyszeć głos ukochanej, może zadzwonić do niej na telefon stacjonarny za 5 gr za minutę rozmowy lub pojechać do jej mieszkania, co wiąże się z wydatkiem 2 zł za benzynę spaloną w czasie podróży w obie strony. Jerzy dysponuje kwotą 10 zł, którą może przeznaczyć na podtrzymywanie kontaktu z Joanną w ciągu tygodnia. Aby dokonać optymalnego wyboru, Jerzy używa podręcznego utylimetru, który mierzy jego łączną całkowitą użyteczność z wizyt osobistych i rozmów telefonicznych. Korzystając z wartości w Tabeli 5.6, wyznacz punkty na linii ograniczenia budżetowego Jerzego (przydatne może być wykonanie rysunku) i określ jego punkt maksymalizacji użyteczności.

Podróże w obie strony Użyteczność całkowita Minuty rozmów telefonicznych Użyteczność całkowita
0 0 0 0
1 80 20 200
2 150 40 380
3 210 60 540
4 260 80 680
5 300 100 800
6 330 120 900
7 200 140 980
8 180 160 1040
9 160 180 1080
10 140 200 1100
Tabela 5.6
2.

Na podstawie danych o całkowitej użyteczności Jerzego z Ćwiczenia 5.1 wykorzystaj koncepcję użyteczności krańcowej, aby potwierdzić, że wskazany przez ciebie wybór liczby minut rozmów telefonicznych i podróży w obie strony maksymalizuje użyteczność Jerzego.

3.

Wskaż możliwe przyczyny, dla których spadek ceny danego dobra może prowadzić do wzrostu popytu na nie.

4.

Jako student pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, ale twoi rodzice wysyłają ci również miesięczne kieszonkowe. Załóżmy, że w pewnym miesiącu zapomnieli przekazać ci pieniądze. Przedstaw na wykresie, jak wpłynie to na twoje ograniczenie budżetowe. Zakładając, że nabywasz tylko dobra normalne, co stanie się z zakupami, których dokonujesz?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.