Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

5.

Kto decyduje o tym, jaka użyteczność wiąże się z konsumpcją określonego dobra w przypadku konkretnej osoby?

6.

Czy oczekujesz, że całkowita użyteczność wzrośnie, czy spadnie wraz z konsumpcją dodatkowej jednostki danego dobra? Dlaczego?

7.

Czy oczekujesz, że krańcowa użyteczność wzrośnie, czy spadnie wraz z konsumpcją dodatkowej jednostki danego dobra? Dlaczego?

8.

Czy jest możliwe, aby użyteczność całkowita wzrosła, gdy użyteczność krańcowa maleje? Odpowiedź uzasadnij.

9.

Jeśli ludzie nie znają dokładnej wartości swojej użyteczności dla wszystkich możliwych do osiągnięcia poziomów konsumpcji, jak mogą znaleźć koszyk maksymalizujący ich użyteczność?

10.

Jaka jest reguła dotycząca stosunku użyteczności krańcowej do ceny dla dwóch dóbr przy wyborze ich optymalnej kombinacji? Dlaczego wybór nie może maksymalizować użyteczności, jeśli ten warunek nie jest spełniony?

11.

Czy można co do zasady bezpiecznie założyć, że zmiana ceny dobra zawsze będzie miała największy wpływ na wielkość popytu na dane dobro, a nie na wielkość popytu na inne dobra? Uzasadnij odpowiedź.

12.

Dlaczego zmiana dochodów powoduje równoległe przesunięcie ograniczenia budżetowego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.