Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Na podstawie danych z Tabeli 4.5, dotyczących zapotrzebowania na używane smartfony, oblicz elastyczność cenową popytu przy wzroście ceny: na obszarze pomiędzy punktami B i C, D i E oraz G i H. Za każdym razem oceń, czy popyt jest elastyczny, nieelastyczny, czy może ma elastyczność jednostkową.

Punkt P Q
A 60 3000
B 70 2 800
C 80 2600
D 90 2400
E 100 2200
F 110 2000
G 120 1800
H 130 1600
Tabela 4.5
2.

Na podstawie danych z Tabeli 4.6, odnoszących się do liczby budzików oferowanej na rynku, oblicz elastyczność cenową podaży przy wzroście ceny: na obszarze pomiędzy punktami J i K, L i M oraz N i P. Za każdym razem oceń, czy podaż jest elastyczna, nieelastyczna, czy może ma elastyczność jednostkową.

Punkt P Q
J 8 50
K 9 70
L 10 80
M 11 88
N 12 95
P 13 100
Tabela 4.6
3.

Dlaczego krzywa popytu o stałej elastyczności jednostkowej jest wypukła?

4.

Dlaczego krzywa podaży o stałej elastyczności jednostkowej jest linią prostą?

5.

Komisja Europejska nakłada na producentów samochodów obowiązek instalowania nowych urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń, co dla jednego pojazdu kosztuje średnio 2000 euro. W jakich warunkach producenci samochodów mogą przenieść prawie wszystkie te koszty na nabywców? W jakich warunkach producenci samochodów mogą przenieść tylko niewielką część tych kosztów na nabywców?

6.

Przyjmijmy, że zajmujesz się sprzedażą w koncernie farmaceutycznym, a twoje przedsiębiorstwo opracowało nowy lek, który powoduje, że łysym mężczyznom rosną włosy. Załóżmy, że przedsiębiorstwo chce uzyskać jak największy utarg ze sprzedaży tego medykamentu. Jeśli elastyczność cenowa popytu na produkt twojego przedsiębiorstwa przy obecnej cenie wynosi 1,4, czy radzisz podnieść cenę, obniżyć cenę czy utrzymać cenę na niezmienionym poziomie? A gdyby wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu wynosiła 0,6? A gdyby była równa 1? Uzasadnij swoją odpowiedź.

7.

Średni roczny dochód wzrasta z 25 tys. do 38 tys. jednostek pieniężnych, a ilość chleba konsumowanego przez przeciętnego człowieka w ciągu roku spada z 30 do 22 bochenków. Jaka jest elastyczność dochodowa konsumpcji chleba? Czy chleb jest dobrem normalnym, czy niższego rzędu?

8.

Załóżmy, że mieszana elastyczność cenowa jabłek względem ceny pomarańczy wynosi 0,4, a cena pomarańczy spada o 3%. Co stanie się z popytem na jabłka?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.