Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

9.

Jaki jest wzór na elastyczność cenową popytu?

10.

Czym jest elastyczność cenowa popytu? Spróbuj to wyjaśnić własnymi słowami.

11.

Czym jest elastyczność cenowa podaży? Czy możesz to wyjaśnić własnymi słowami?

12.

Opisz ogólny wygląd krzywej popytu lub podaży o zerowej wartości współczynnika elastyczności cenowej.

13.

Opisz ogólny wygląd krzywej popytu lub podaży o wartości współczynnika elastyczności cenowej równej nieskończoności.

14.

Jeśli popyt jest elastyczny, to przesunięcia krzywej podaży będą miały większy wpływ na ilość czy cenę równowagi?

15.

Jeśli popyt jest nieelastyczny, to przesunięcia krzywej podaży będą miały większy wpływ na cenę czy ilość równowagi?

16.

Jeśli podaż jest elastyczna, to przesunięcia krzywej popytu będą miały większy wpływ na ilość czy cenę równowagi?

17.

Jeśli podaż jest nieelastyczna, to przesunięcia krzywej popytu będą miały większy wpływ na cenę czy ilość równowagi?

18.

Czy uważasz, że wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu lub podaży będzie większa w krótkim, czy długim okresie? Dlaczego?

19.

W jakich okolicznościach ciężar podatku jest ponoszony w całości przez nabywców?

20.

Jaki jest wzór na elastyczność dochodową popytu?

21.

Jaki jest wzór na mieszaną elastyczność cenową popytu?

22.

Jaki jest wzór na płacową elastyczność podaży pracy?

23.

Jaki jest wzór na elastyczność oszczędności względem stóp procentowych?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.