Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

24.

Transatlantyckie podróże lotnicze w klasie biznes mają szacunkową wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na poziomie 0,62, podczas gdy transatlantyckie podróże lotnicze w klasie ekonomicznej mają szacowaną wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na poziomie 0,12. Jak myślisz, dlaczego tak jest?

25.

Jaka jest zależność między wartością współczynnika elastyczności cenowej popytu a punktem na krzywej popytu? Na przykład gdy przesuwasz się w górę krzywej popytu, do wyższych cen i mniejszych ilości, co się dzieje z wartością współczynnika elastyczności cenowej popytu? Jak można to wytłumaczyć?

26.

Czy możesz pomyśleć o rynku konkretnego produktu (lub branży), na którym występuje podaż o niemal nieskończonej elastyczności w krótkim okresie? Oznaczałoby to, że na tym rynku w odpowiedzi na wzrost ceny można zwiększać ilość oferowaną (Qs) prawie bez ograniczeń .

27.

Czy uważasz, że podaż będzie odgrywać większą rolę w kształtowaniu ceny artykułów zaspokajających podstawowe potrzeby, takich jak żywność, czy raczej towarów luksusowych, takich jak perfumy? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: Zastanów się, jaki jest popyt na obie grupy produktów.

28.

Miasto zbudowało most na rzece i postanawia opodatkować przejazd po nim. Przez rok miasto pobiera różne opłaty za przejazd, pozyskując informacje o liczbie kierowców i elastyczności popytu. Jeśli chce uzyskać jak największy utarg, na jakiej części krzywej popytu zdecyduje się pobierać opłaty: nieelastycznej, elastycznej czy o elastyczności jednostkowej? Odpowiedź uzasadnij.

29.

Jak podatek akcyzowy wpływa na cenę płaconą przez konsumentów oraz ilość równowagi rynkowej na rynku, na którym podaż jest doskonale nieelastyczna?

30.

Ekonomiści definiują dobra normalne jako posiadające dodatnią elastyczność dochodową. Dobra normalne możemy podzielić na dwie grupy: te, dla których wartość współczynnika elastyczności dochodowej popytu jest mniejsza niż 1 i te, dla których wartość współczynnika elastyczności dochodowej popytu jest większa niż 1. Pomyśl o produktach, które pasują do każdej kategorii. Czy możesz zaproponować nazwy dla tych kategorii?

31.

Załóżmy, że możesz kupować buty pojedynczo, a nie parami. Jaka będzie według ciebie mieszana elastyczność cenowa dla lewych i prawych butów tej samej pary?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.