Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

32.

Równanie krzywej popytu to P = 48 – 3Q. Ile wynosi wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu przy zmianie zapotrzebowania z 5 do 6?

33.

Równanie krzywej popytu to P = 2/Q. Jaka jest wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu, gdy cena spada z 5 do 4? Jaka jest wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu, gdy cena spada z 9 do 8? Czy można by oczekiwać, że te odpowiedzi będą takie same?

34.

Równanie krzywej podaży to 4P = Q. Jaka jest wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży przy wzroście ceny z 3 do 4? Jaka jest wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży przy wzroście ceny z 7 do 8? Czy można by oczekiwać, że te odpowiedzi będą takie same?

35.

Równanie krzywej podaży to P = 3Q – 8. Ile wynosi wartość współczynnika elastyczności cenowej podaży przy zmianie ceny z 4 do 7?

36.

Podaż obrazów zmarłego w 1519 r. Leonarda da Vinci, który namalował m.in. Mona Lisę oraz Damę z gronostajem. jest nieelastyczna. Naszkicuj wykres podaży i popytu, zwracając uwagę na odpowiednie elastyczności, aby pokazać, że popyt na te obrazy określa ich cenę.

37.

Powiedzmy, że pewien stadion ma pojemność 70 tys. miejsc. Jaki kształt przyjmie krzywa podaży biletów na zawody sportowe na tym obiekcie? Uzasadnij odpowiedź.

38.

Kiedy czyjeś nerki zawodzą, osoba ta musi być poddawana dializom (chyba że otrzyma przeszczep nerki), inaczej umrze. Naszkicuj wykres podaży i popytu, zwracając uwagę na odpowiednie elastyczności, aby pokazać, że cenę dializy będzie determinować przede wszystkim podaż urządzeń umożliwiających ten zabieg.

39.

Załóżmy, że podaż pracowników o niskich kwalifikacjach jest dość elastyczna, ale popyt pracodawców na takich pracowników jest nieelastyczny. Jeśli celem polityki jest zwiększenie zatrudnienia pracowników o niskich kwalifikacjach, czy lepiej jest skoncentrować się na działaniach w celu przesunięcia krzywej podaży niewykwalifikowanej siły roboczej, czy na działaniach mających na celu przesunięcie krzywej popytu na niewykwalifikowaną siłę roboczą? A jeśli celem polityki jest podniesienie płac dla tej grupy? Wyjaśnij swoje odpowiedzi za pomocą odpowiednich wykresów podaży i popytu.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.