Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

52.

Raz jeszcze przyjrzyj się Ilustracji 3.4. Załóż, że cena benzyny wynosi 5 zł/l. Czy zapotrzebowanie będzie mniejsze, czy większe niż przy cenie równowagi wynoszącej 5,40 zł/l? Czy ilość oferowana będzie mniejsza, czy też większa? Czy na rynku występuje nadwyżka popytu, czy nadwyżka podaży? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

53.

Tabela 3.8 pokazuje informacje o popycie i podaży rowerów, przy czym liczba rowerów podana jest w tysiącach sztuk, a cena rynkowa w złotych.

Cena (zł) Popyt Podaż
1200 50 36
1500 40 40
1800 32 48
2100 28 56
2400 24 70
Tabela 3.8
 1. Jakie jest zapotrzebowanie i liczba jednośladów oferowanych w cenie 2100 zł?
 2. Przy jakiej cenie liczba zaoferowanych do sprzedaży rowerów wynosi 48 tys.?
 3. Narysuj krzywe podaży i popytu na rowery. Czy możesz określić cenę i ilość równowagi na podstawie tego wykresu? Jak możesz określić cenę i ilość równowagi na podstawie powyższej tabeli? Ile wynosi ilość i cena równowagi?
 4. Gdyby cena była równa 1200 zł, to jaka byłaby liczba rowerów zaoferowana do sprzedaży i jakie byłoby zapotrzebowanie na rowery? Czy pojawi się wówczas nadwyżka podaży lub nadwyżka popytu? Jeśli tak, to jakiej wielkości?
54.

Na rynku komputerów w ostatnich latach cena, po której sprzedawano ten produkt, znacznie spadła. Jakie zmiany popytu i podaży mogą wyjaśnić ten efekt? Naszkicuj krzywe i przedstaw swoje uzasadnienie.

 1. Zwiększenie popytu
 2. Spadek popytu
 3. Wzrost podaży
 4. Spadek podaży
55.

Tabela 3.9 przedstawia podaż i popyt na rynku żółtego sera. Narysuj odpowiedni wykres i znajdź punkt równowagi. Następnie w tabeli pokaż zmianę zapotrzebowania lub ilości oferowanej w każdej z następujących sytuacji. Narysuj również odpowiednie wykresy ilustrujące poniższe zdarzenia.

 1. Cena mleka, kluczowego surowca do produkcji sera, rośnie. W efekcie podaż sera spada o 80 kg przy każdym poziomie ceny.
 2. Opublikowane zostają wyniki badań, zgodnie z którymi jedzenie sera jest korzystne dla zdrowia, więc popyt wzrasta o 20% przy każdym poziomie ceny.
Cena żółtego sera (zł/kg) Popyt Podaż
30 750 540
32 700 600
34 650 650
36 620 700
38 600 720
40 590 730
Tabela 3.9
56.

Tabela 3.10 wskazuje podaż i popyt na bilety do kina w pewnym mieście (w tys. sztuk). Narysuj wykres popytu i podaży oraz znajdź punkt równowagi rynkowej. Następnie przedstaw w tabeli i wykreśl efekt dwóch zmian.

 1. Otwarcie w tym mieście trzech nowych klubów nocnych. Występują w nich modne zespoły muzyczne i nie ma opłat za wstęp, właściciele przybytków zarabiają wyłącznie na sprzedaży jedzenia i napojów. W rezultacie popyt na bilety do kina spada o 6 tys. sztuk przy każdym poziomie ceny
 2. Miasto znosi podatek nakładany na wszystkie lokalne przedsiębiorstwa rozrywkowe. W rezultacie liczba dostarczanych filmów przy każdym poziomie ceny rynkowej biletów wzrasta o 10%.
Cena jednego biletu (zł) Popyt Podaż
25 26 16
26 24 18
27 22 20
28 21 21
29 20 22
Tabela 3.10
57.

Kraj o niskich dochodach postanawia ustalić cenę maksymalną na chleb, aby mieć pewność, że będzie on dostępny dla ludzi biednych. Tabela 3.11 pokazuje popyt i podaż chleba. Jaka jest cena równowagi i ilość równowagi przed wprowadzeniem ceny maksymalnej? Jaka będzie nadwyżka popytu (tj. zapotrzebowanie minus ilość oferowana), jeśli cena maksymalna zostanie ustalona na poziomie 2,40 dol.? A jak będzie wyglądała sytuacja przy cenie na poziomie 2,00 dol.? A jak przy cenie 3,60 dol.?

Cena (dol.) Popyt Podaż
1,60 9 000 5 000
2,00 8 500 5 500
2,40 8 000 6 400
2,80 7 500 7 500
3,20 7 000 9 000
3,60 6 500 11 000
4,00 6 000 15 000
Tabela 3.11
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.