Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

36.

Spójrz na Ilustrację 3.4. Załóżmy, że rząd uznał benzynę za dobro niezbędne i zdecydował, że jej cena zostanie prawnie ograniczona do poziomu 5,30 zł/l. Jak myślisz, co stanie się w tej sytuacji na rynku benzyny?

37.

Wyjaśnij, dlaczego fałszywe jest następujące stwierdzenie: „Na rynku dóbr nikt nie chce zapłacić za dany produkt więcej, niż wynosi cena równowagi”.

38.

Wyjaśnij, dlaczego fałszywe jest następujące stwierdzenie: „Na rynku dóbr nikt nie chce sprzedawać po cenie niższej niż cena równowagi”.

39.

Przeanalizuj popyt na hamburgery. Jeśli cena dobra substytucyjnego (np. hot dogów) wzrośnie i cena dobra komplementarnego (np. bułek do hamburgerów) także pójdzie do góry, to czy możesz z całą pewnością powiedzieć, co stanie się z popytem na hamburgery? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Zilustruj swoją odpowiedź wykresem.

40.

Jak sądzisz, jak starzenie się pokolenia powojennego wyżu demograficznego wpłynie na popyt na mleko? Uzasadnij swoją odpowiedź.

41.

Wiemy, że zmiana ceny produktu powoduje ruch wzdłuż krzywej popytu. Załóżmy, że konsumenci uważają, iż w przyszłości ceny będą rosły. Jak wpłynie to na popyt na produkt w teraźniejszości? Czy możesz to zilustrować za pomocą wykresu?

42.

Załóżmy, że istnieje podatek od słodzonych napojów gazowanych („opłata cukrowa") wprowadzony, aby ograniczyć problem otyłości. Jak obniżka takiego podatku wpłynie na podaż tych napojów oraz na cenę i ilość w równowadze? Czy możesz to pokazać na wykresie? Podpowiedź: Przyjmijmy, że podatek ten jest pobierany od sprzedawców.

43.

Skorzystaj z czteroetapowego procesu, aby przeanalizować wpływ pojawienia się iPoda (lub innych przenośnych cyfrowych odtwarzaczy muzycznych) na cenę i ilość równowagi na rynku odtwarzaczy kasetowych Sony Walkman (lub innych przenośnych odtwarzaczy kaset audio).

44.

Wykorzystaj czteroetapowy proces do analizy wpływu zmniejszenia ceł importowych na iPody na cenę i ilość równowagi na rynku odtwarzaczy typu Sony Walkman.

45.

Załóżmy, że oba te wydarzenia miały miejsce w tym samym czasie. Połącz swoje analizy wpływu wynalezienia iPoda i obniżki ceł na ten produkt, aby określić prawdopodobny wpływ na cenę i ilość równowagi na rynku produktów typu Sony Walkman. Zilustruj swoją odpowiedź za pomocą odpowiednich wykresów.

46.

W konsekwencji większości decyzji politycznych państwa pojawiają się wygrani (beneficjenci) i przegrani (ci, którzy ponoszą koszty). Jakie są skutki podniesienia płacy minimalnej?

47.

Ceny minimalne w rolnictwie skutkują koniecznością utrzymywania znacznych zapasów produktów rolnych. Jak myślisz, dlaczego rząd nie może po prostu rozdać ich biednym ludziom?

48.

Czy możesz zaproponować jakieś konkretne posunięcie, które doprowadzi do wzrostu liczby mieszkań oferowanych na sprzedaż lub wynajem na rynku?

49.

Jakiego terminu użyłby ekonomista, aby zdefiniować sytuację, w której kupujący dostaje „dobrą ofertę” na jakiś produkt?

50.

Wyjaśnij, dlaczego dobrowolne transakcje poprawiają dobrobyt społeczny.

51.

Dlaczego na wolnym rynku nigdy nie dojdzie do transakcji w liczbie większej niż ta zapewniająca równowagę? Podpowiedź: Co byłoby potrzebne, aby transakcje zostały zawarte właśnie w tej liczbie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.